Venstres forslag om øremærkede penge til foreninger stemt ned

Forslag om at øremærke penge til Kultur og Fritid faldt ikke i rød jord

Af
Kian Johansen

Byråd Da Venstres byrådsgruppe tirsdag i sidste uge stillede forslag om, at Kultur- og Fritidsudvalget får adgang til en mindre anlægspulje inden for kultur- og fritidsområdet, som skal give mindre beløb til idrætslivets mindre projekter, hvor de allerhelst også selv skaffede en mindre egenfinansiering, så voksede ideen sig ikke stor i rød eller grøn jord.

Flertal stemte nej

Hverken Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten eller Konservative kunne se ideen i at på forhånd give penge til Kultur-og Fritidsudvalget, hvor Favrskov Kommunes administration så kunne kigge på ansøgninger og anbefale dem til politikerne.

Forslaget gik blandt andet ud på, at Kultur-og Fritidsudvalget under budgetdrøftelserne i juni kunne fremlægge forslag om en mindre anlægspulje inden for kultur- og fritidsområdet.

Gøre det nemt

"Ideen var, at det var til de mindre projekter til op til et par millioner," uddybder Dorte Winther (V) dagen efter byrådsmødet.

"Jeg syntes virkelig ikke, at vi kan være bekendt at lade foreningerne udarbejde små projekter og lade dem bruge tid på at indhente tilbud og udarbejde skitser, som vi i byrådet ikke kan honorere alligevel," lød det fra Dorte Winther.

"Vi har masser af need to have, som vi er nødt til at prioritere først. Og så kommer typisk disse foreningsforslag i sidste række. Jeg ville spare foreningernes tid, så de ikke skulle udarbejde skitser og hente tilbud og i starten af året få at vide, at alt er godt. Og når vi så kommer hen i budget fasen efter sommerferien, så er der ikke penge og deres arbejde spildt," lyder årsagen til, at Dorte Winther stillede forslaget.

Et andet aspekt er at der lægges op til at de fleste foreningsforslag der kunne få en sum penge, også skal være medfinansierende.

"Men de fleste fonde vil ikke medfinansiere, før kommunen har nikket ja til projektet," lyder logikken.

Afvisning fra flertallet

"Vi har allerede afsat 10 millioner kroner ekstra de næstkommende år," lød det fra gruppeformand Niels Flade Nielsen (S). "Vi må tage det samlet i budgetsituationen, lød afvisningen fra socialdemokraterne.

Lars Storgaard (K) mente at: "Det giver god mening at et samlet byråd står bag beslutninger. Konservative mener ikke der skal forhåndsbudgetteres i budgettet."

Heller ikke SF's Søren Frandsen var lun på at forhåndsreservere penge til kulturen. "Vi i SF vil gerne have medindflydelse i budgetforhandlingerne, det får vi ikke med en pulje," lød en del af argumentationen.

Se på andre løsninger

De seks fremmødte Venstrefolk og DF stemte for, mens resten af byrådet stemte imod forslaget.

"Nu vil jeg arbejde videre med andre løsninger. Når noget ikke fungerer, så mener jeg vi skal kigge på, om vi kan gøre det anderledes.," lyder det fra Dorte Winther dagen efter byrådets afvisning af ideen.

Publiceret 28 January 2020 20:05