Udligning:

Venstre siger nej tak, borgmester vil påvirke ministeren

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har sammen med fungerende finansminister Morten Bødskov præsenteret regeringens udspil til en udligningsreform. Favrskov og Skanderborg bliver de største jyske tabere. Det kan betyde skattestigning og fyringer af varme hænder

Af
Kian Johansen

Lidt over 40 millioner kroner står Favrskov Kommune til at skulle afgive til andre kommuner, hvis udspillet til en ny udligningsreform fra Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og fungerende finansminister Morten Bødskov (S) i ren form falder på plads.

Skanderborg og Favrskov er udpeget som de brede, jyske skuldre, der - sammen med de velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden - skal betale allermest til det kommunale udligningssystem.

Med udspillet vil regeringen flytte 1,4 mia. kr. fra velstillede kommuner til blandt andet provins- og yderkommuner. Samtidig vil regeringen målrette 1 mia. kr. til udsatte ø- og yderkommuner. Heraf er 500 mio. kr. ny statslig finansiering. Det skal bidrage til, at kommunerne har råd til den aftalte velfærd. Regeringen vil desuden rette op på en række elementer i udligningssystemet, som trækker mere og mere skævt.

Skattestigning på vej?

Men det kan betyde skattestigning og fyringer af kommunale medarbejdere, erkender borgmester Nils Borring (S).

"Vi er stadig i gang med at blive klogere på, hvordan Astrid Krag er kommet frem til, at Favrskov skal afgive så mange penge," lyder det.

"Vi må bare sige, at vi ikke kan se det her som en god ide. Vi har landets næstlaveste finansieringsgrundlag og de syvendelaveste serviceudgifter. Det viser, at vi er en effektiv drevet kommune. Det skal vi vel ikke straffes for," siger borgmesteren, der vil arbejde på, at fremføre Favrskov Kommunes synspunkter, blandt andet gennem kommunesamarbejdet 'Rimelig Udligning'.

I dag går udligningssystemet ud på, at de danske kommuner puljer en stor sum skattepenge og fordeler dem ud igen efter et solidaritetsprincip, hvor de rigeste kommuner bidrager til at hjælpe de mindre bemidlede kommuner, således at borgerne i Danmark kan forvente et nogenlunde ens serviceniveau, uanset om de bor i rige Gentofte eller i fattige Norddjurs.

Det princip vil regeringen fastholde med reformudspillet, men der bliver skruet på knapperne efter de seneste mange år, hvor der har været stor debat om rimeligheden i systemet, samtidig med at adskillige kommuner har klaget deres nød over at kunne leve op til det aftalte velfærdsniveau.

Venstre i Favrskov siger nej tak

"Jeg har anbefalet vores formand, Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre ikke indgår en aftale med regeringen om udligningsreformen. Kan Venstres forhandlere få den socialdemokratiske regering på andre tanker, er det naturligvis en anden sag," siger Flemming Nørgaard i en pressemeddelelse. Han er Venstres politiske ordfører i Favrskov byråd og har netop været til et møde med Venstres leder Jakob Ellemann-Jensen.

"Faktuelt er administrationsudgifterne og serviceudgifterne lave i Favrskov kommune, og derudover har vi en høj skattebetaling. Vores befolkningssammensætning præges af, at vi har mange børnefamilier og mange ældre, mens vore unge ofte bosætter sig i primært Aarhus under deres uddannelse. Der må være nogle objektive kriterier, der lægges til grund for en ny udligningsreform," understreger Flemming Nørgaard.

Besparelse måske på vej alligevel i Favrskov

Byrådet havde inde reformudspillet besluttet at bede kommunens institutioner om at finde frem til en halv procents besparelser i et sparekatalog.

Sparekataloget udarbejdes hvert år og bruges af byrødderne til at hente besparelser under hvert års kommunale budgetforhandlinger. De sidste par år har besparelserne dog kun været meget lille og har ikke ramt større grupper af borgere.

Publiceret 05 February 2020 08:00