Steen Thomasen, formand for Kultur og fritidsudvalget, vil gerne snakke med Sløjfens bestyrelse, inden der træffes beslutning om fremtidig ledelse.

Steen Thomasen, formand for Kultur og fritidsudvalget, vil gerne snakke med Sløjfens bestyrelse, inden der træffes beslutning om fremtidig ledelse.

Kulturudvalget vil udskyde beslutning om, hvordan Sløjfen skal ledes

Ved et møde i går, onsdag, indstillede Kultur- og fritidsudvalget, at beslutningen om en eventuel ændring af Hadsten Kulturhus Sløjfens fremtidige ledelse udskydes

Af
Anette Bonde

Sløjfen Der skal tages en dialog med den nuværende bestyrelse for Sløjfen, inden der skal tages beslutning om den fremtidige ledelse efter den kommende om- og tilbygning. Det blev konklusionen efter at Kultur- og Fritidsudvalget i går, onsdag, havde punktet på dagsordenen.

Efter tilbygningen bliver Favrskov Ungdomsskole en del af Sløjfen, ligesom musikskolen er det i dag, og derfor er spørgsmålet om en eventuel ændret ledelse på dagsordenerne i både Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik og Miljø, og Børn og Skole. Byrådet tager herefter den endelige beslutning.

"Forskellig opfattelse"

"Vi kunne forstå, at der var en forskellig opfattelse af, hvad forslaget består af, og vi indkalder derfor Sløjfens bestyrelse til dialog. Vi vil egentlig det samme, jeg tror ikke, vi er så uenig om det, når det kommer til stykket," siger Steen Thomasen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Derfor vil sløjfens bestyrelse blive inviteret, når udvalget afholder sit næste møde om en måned.

Steen Thomasen understreger, at udskydelsen kun gælder punktet om Sløjfens ledelse. Der var enighed om at sige ja til en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag for om- og udbygning af Hadsten Kulturhus Sløjfen og kommissorium for nedsættelse af byggeprogramudvalg.

Glad formand

Det glæder Jan Erik Elgaard, formand for Sløjfens bestyrelse, at forslaget om ledelse nu udskydes.

"Der er brug for en tydeligere beskrivelse af, hvem der gør hvad i forhold til bestyrelse og daglig ledelse og mellem de tre hovedaktører."

Han har tidligere opponeret imod at bestyrelsen skulle miste ansvar i forhold til den daglige drift.

"Det mest hensigtsmæssige er, at bestyrelsen skal være med omkring både udviklingen af huset og arrangementer og aktiviteter, og ikke mindst sikre at flest muligt brugere og aktører bruger huset som deres hus, byens hus."

Han mener ikke, at den samme drivkraft vil være tilstede hos hverken Musikskolens eller Ungdomsskolens ledelse.

"Det er svært at se, hvilket incitament musikskolen eller ungdomsklubben har til at få for eksempel Hadsten Biavlerforening til at arrangere den årlige kongres i huset eller Ældresagens foredrag eller frokostjazz. Den mangfoldighed vil vi i bestyrelsen netop gerne have."

Oplæg til mindre ansvar

Ifølge beskrivelsen i dagsordenspunktet skal Sløjfens bestyrelse have mindre ansvar for den daglige drift, og skal i højere grad varetage kontakten til brugere, foreninger, frivillige, sponsorer etc., være med i planlægningen af arrangementer og fastlægge principper for udviklingen af kulturhuset i overensstemmelse med byrådets målsætninger.

Stadig ifølge dagsordenspunktet foreslår Børn og Kultur, at Sløjfen også efter ombygningen skal have en administrativ leder, der foruden at lede biblioteket, får ansvar for husets daglige drift og administrative opgaver.

I dag har musikskolen lokaler i Sløjfen og efter tilbygningen vil Favrskov Ungdomsskole som nævnt også være en del af Sløjfen. For at sikre koordinering mellem de kommunale aktiviteter i huset foreslås etableret et lederforum, som består af lederne af de kommunale institutioner i huset, dvs. lederen af biblioteket og kulturhuset, musikskolen og ungdomsklubben.

Publiceret 06 February 2020 14:31