Nyt vejnavn i Søften: Kappa

Veje navngives efter det græske alfabet

Af
Anette Bonde

vej Teknik- og Miljøudvalget har ved sit møde 6. februar taget stilling til navngivningen af en ny vej i erhvervsområdet i Søften nord. Vejene i området er navngivet efter det græske alfabet, og oplægget fra forvaltningen til teknik- og miljøudvalget er 'Kappa'.

Andre vejnavne, der er nævnt som muligheder i lokalplaner for erhvervsområdet, er Theta og Lambda. Vejene i erhvervsområdet har i øvrigt særligt udformede vejnavneskilte.

Der er tale om en lokalplan for ny vej, der ligger syd for Ølstedvej og øst for Alfa. I lokalplanen udlægges den nye vej som en blind vej med vendeplads. I projektet lægges op til, at vejen forlænges og forbindes til den østlige del af Ølstedvej. Samtidig lukkes den facadeløse del af Ølstedvej. Denne del kan på sigt benyttes midlertidigt som sti for lette trafikkanter indtil erhvervsområdet udbygges mod nord.

Den østlige del af Ølstedvej vil således skulle ændre navn til den nye vejs navn. I alt vil fire bebyggede ejendomme blive påvirket af adresseskiftet.

Publiceret 07 February 2020 16:00