Familievenner søges

Røde Kors i Favrskov kommunekreds starter projekt op, hvor man søger Frivillige Familievenner

Favrskov Røde Kors i Favrskov kommunekreds opstarter Frivillig Familievenner, fortæller afdelingsformand Elsebeth Kristensen fra Dansk Røde Kors.

"Det er en aktivitet, hvor frivillige fra Røde Kors støtter familier som lige nu står i en sårbar situation. Støtten gives i form af hjælp til selvhjælp, da det er med til at skabe handlekraft og trivsel i familien, " lyder det.

Kursus som familieven

En Frivillig Familieven mødes som udgangspunkt med familien ca. hver 14. dag i to timer, over et tidsrum på minimum et år, og det foregår ofte i familiens eget hjem.

De frivillige kommer på kurser inden de matches med en familie. På kurset får de frivillige blandt andet viden om, hvordan de kan støtte forældrene i at skabe et positivt lærings- og udviklingsmiljø.

De får en indføring i Røde Kors Psykosociale tilgang, som har fokus på at skabe ro, tryghed, handlekraft, fællesskab og håb, hos hvert enkelt familiemedlem og i familien som helhed.

"I Røde Kors Favrskov kommunekreds har vi Caja Juhl som aktivitetsleder for Frivillig Familievenner. Hun er med til at implementere aktiviteten både for frivillige og for familier som ønsker at deltage," siger Elsebeth Kristensen.

"Caja Juhl har en sygeplejefaglig baggrund, som hun til tider kan sætte i spil, det ser vi som en stor fordel, da hun om nogen ved, hvad det vil sige at give og modtage hjælp og støtte."

Publiceret 10 February 2020 08:00