Lars Storgaard, formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Lars Storgaard, formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Lærdansk holder sommerferie i tre uger

Ligesom de to tidligere år får eleverne på Lærdansk i Favrskov ferie fra undervisningen i tre uger i sommerferien

Af
Anette Bonde

uddannelse Arbejdsmarkedsudvalget vedtog på sit seneste møde at gentage de to seneste års praksis med at lukke Lærdansk Favrskov i Hadsten i tre uger i sommerperioden 2020.

Der er 121 kursister, heraf 43 kursister, der som flygtninge har pligt til at deltage i danskundervisningen.

Nogle af disse vil bestå eksamen i juni, og der vil derfor være endnu færre end de 43. Det forventes ikke, at de øvrige elever vil møde op i særlig stort tal.

"Det giver mening"

Både de færre fremmødte, men også hensynet til skolens planlægning og fordi skolebusserne ikke kører i skolernes sommerferie ligger til grund for beslutningen nu, fortæller Lars Storgaard, formand for arbejdsmarkedsudvalget.

"Det giver mening at lukke Lærdansk Favrskov i tre uger, både for at skolen ikke skal ud og hente vikarer ind for de faste lærere, og fordi skolebusserne ikke kører i sommerferien. Vi har det på dagsordenen nu for at skolen kan tilrettelægge det administrative i forbindelse med lukningen."

Kærre kursister

Med i vurderingen ligger også, at sommerferielukningen vil give større mulighed for, at flygtningebørn kan holde fri i daginstitutioner og skolers ferieperioder, og på den måde få mulighed for at holde ferie med forældrene og få det afbræk og miljøskifte fra hverdagen, som blandt andet Socialstyrelsen anbefaler.

Lars Storgaard understreger, at kursisterne med flygtningebaggrund fortsat skal passe deres eventuelle praktik, møder på forvaltningen etc.

Lars Storgaard noterer sig, at der bliver endnu færre kursister med flygtningebaggrund efter ferien, når eksamen er vel overstået for flere af dem. Og så glæder han sig over, at mange er kommet videre i job eller uddannelse.

"Vi er ved at være igennem den tilstrømning, der kom med flygtningestrømmen i 2015, og rigtig mange af dem er kommet i job og uddannelse. Faktisk flere end vi havde målsat."

Publiceret 10 February 2020 10:30