Erhvervsvirksomheder kan nu få hjælp til en grønnere profil. Dronefoto: Michael Wulff

Erhvervsvirksomheder kan nu få hjælp til en grønnere profil. Dronefoto: Michael Wulff

Virksomheder får hjælp til grønnere løsninger

erhverv Med et EU-tilskud på 260.000 kr. vil Favrskov Kommune screene 50 virksomheder for mulige energieffektiviseringer og yde konsulenttilskud til dem, der har det største potentiale for besparelser.

Virksomhederne får derfor en gratis mulighed for at få vurderet, om de løbende driftsomkostninger til energi, vand, råvarer og affaldshåndtering i den daglige produktion kan reduceres.

Amparo Gomez Cortina, miljøingeniør i Favrskov Kommune, forklarer i en pressemeddelelse:

"Vi laver normale miljøtilsyn på udvalgte virksomheder, og i forbindelse med det tilsyn vil vi som en ekstra service lave screeningen på samme tid. Vores håb er, at vi som kommune kan være med til at bygge bro mellem virksomhederne og miljøet, så det bliver nemmere, men også en god forretning for virksomhederne at vælge den grønnere løsning."

Samtidig vil kommunen etablere et dialogforum med temaet ’Energieffektivitet og CO2-besparelse’, som de deltagende virksomheder inviteres til at deltage i. Projektet indgår i Favrskov Kommunes Klimaplan 2025 og medfinansieres derfor også af kommunale klimamidler.

gs

Publiceret 12 February 2020 05:00