Alt tyder på, at Ungdomsklubben placeres vest eller syd for Sløjfen, men ikke på Ernst B. sunds Plads og heller ikke indi skrænten ind mod Skanderborgvej. Dronefoto: Michael Wulff.

Alt tyder på, at Ungdomsklubben placeres vest eller syd for Sløjfen, men ikke på Ernst B. sunds Plads og heller ikke indi skrænten ind mod Skanderborgvej. Dronefoto: Michael Wulff.

Ungdomsklubbens placering er endnu ikke på plads i Hadsten

Et enigt byråd har sagt ja til at bygge ny ungdomsklub ved Sløjfen, men den endelige placering er ikke helt afgjort

Af
Anette Bonde

sløjfen Byrådet har i forbindelse med Budget 2020-23 vedtaget, at den kommende ungdomsklub/-skole i Hadsten skal bygges i forbindelse med Sløjfen. I modsætning til, hvordan det er fremstillet i dagsordenerne til udvalgsmøder i sidste uge, har man ikke lagt sig fast på en placering vest for Sløjfen.

I budgettet er placeringen blot beskrevet som at ungdomsklubben skal ligge 'i sammenhæng med', forklarer Steen Thomasen, formand for Kultur- og fritidsudvalget.

"Byrådet har ikke vedtaget 'vest', ungdomsklubben kan lige så godt ligge øst for eller syd for Sløjfen."

Udvalget har derfor også valgt at præcisere det i sin beslutning ved sidste uges møde: "Tilbygningen etableres på Sløjfens grund og i sammenhæng med den eksisterende bygning".

"Og så tager vi diskussionen derfra," lyder det fra udvalgsformanden.

Med byrådets beslutning er et af de forslag, der var i spil, nemlig et byggeri op ad Ernst B. Sunds Plads, taget af bordet. Og ifølge Steen Thomasen er også forslaget om at bygge ind i skrænten øst for Sløjfen væk ud fra den betragtning, at det vil være for dyrt.

"Løse udfordringerne"

Sløjfens bestyrelse har været fortaler for at bygge ungdomsskolen op ad Ernst B Sunds Plads, men ifølge Jan Erik Elgaard, formand for bestyrelsen, anerkender man byrådets beslutning.

"Hvis byrådet vil have den liggende tæt på Sløjfen, skal vi bare have løst de udfordringer, det giver."

Bestyrelsens incitament for at vælge en beliggenhed på den anden side af åen, er at ungdomsskolen så kunne være sig selv i egen bygning, og støj og trafik til klubben ville ikke genere brugerne af Sløjfen. Jan Erik Elgaard mener også, at synergien mellem Sløjfen og den nye bygning ville kunne foregå uhindret.

Fra ungdomsklub og -skole fortæller leder Palle Andersen, at man også herfra ønskede denne placering. "Så kunne vi have det lidt for os selv."

Han forstår dog godt, at ungdomsklubben med tre ugentlige klubaftener ikke kan forvente at få sit eget hus til en pris af ca. 20 mio. kroner.

"Så vi må arbejde med et fælles hus for børn og voksne. Det skal nok komme til at gå."

Husk Billedskolen

Anders G. Christensen, formand for Teknik- og miljøudvalget, oplyser, at der internt i byrådet er mange forskellige holdninger til placeringen af ungdomsklubben. Med budgetvedtagelsen er emnet selvfølgelig lukket, men han vil godt afsløre sin personlige favorit, nemlig ved siden Ernst B Sunds Plads på den anden side af åen.

"Det ville give en bedre indramning af byrummet omkring Ernst B Sunds Plads, mere liv på pladsen og samtidig god afstand og dog nærhed mellem ungdomsskole og Sløjfe. Men jeg respekterer byrådsbeslutningen."

Han peger på, at man også skal huske at forholde sig til Billledskolens rolle, den var desværre faldet ud af processen i denne omgang. Samme konklusion har Børne- og skoleudvalget, som henstiller, at den skal have en plads i størst muligt omfang.

Ikke 'kun' ungdomsklub

Borgmester Nils Borring er selv fortaler for, at ungdomsskolen bygges i sammenhæng med Sløjfen.

"Vi skal optimere de eksisterende lokaler og have mere ud af det eksisterende kulturhus. Det vil også være synd at plastre Ernst B Sunds plads til, det skal fortsat være et åndehul for by og aktiviteter.

Han præciserer, at der ikke er tale om kun at bygge en ny ungdomsklub, men at lokalerne også vil være åbne for andre.

"Det er en sammenhængende masse, der tilsammen vil skabe mere liv. Vi har allerede fået musikskolen derned, og har derved fået en større frekvens af besøgende. Billedskolen kommer derned, og eventuelt også ældre borgere. Lokalerne bliver multifunktionelle, ellers er det for mange penge at putte i det."

Om- og udbygning

Byrådet har afsat knap 21 mio. kr. til om- og udbygningen ved Sløjfen. Det indeholder en tilbygning, opkvalificering af foyer, børnebibliotek, internetcafé og kreativt værksted, og en forbedring af caféens køkken. En senere udvidelse med biograf er også en del af planen.

I samarbejde med Arkitektfirmaet CF Møller blev der udarbejdet tre projektoplæg.

Publiceret 14 February 2020 10:30