Præstekadetterne har fået stillet en bil til rådighed, så de lettere kan komme rundt i kommunen. Pressefoto.

Præstekadetterne har fået stillet en bil til rådighed, så de lettere kan komme rundt i kommunen. Pressefoto.

Præstekadetterne: Der er præster på vej

Præstekadetterne i Favrskov kan nu komme rundt til menighederne i egen, leaset, bil

kirke I august startede fem teologistuderende i et såkaldt Akademi for Præstekadetter i Favrskov Provsti med det formål at få indblik i præsteembedet og praktisk erfaring med arbejdet i folkekirken.

Siden har kadetterne været rundt i hele provstiet på skift i kirkerne, alt efter hvor det lige har passet med arbejdsopgaverne. De har blandt andet været i Hinnerup, Hadsten, Hammel, Thorsø, Søften, Foldby og Laurbjerg.

Præstekadetterne har nu fået en leaset bil stillet til rådighed, så de nemmere kan komme rundt til gudstjenester, dåbssamtaler og konfirmandundervisning. Så nu er der præster på vej i Favrskov - både helt bogstaveligt og i overført betydning.

Ordningen med præstekadetter er blevet en god succes, fortæller Anne Dorte Nørby, projektmedarbejder Favrskov Provsti.

"Vi får så mange positive tilbagemeldinger på præstekadetternes arbejde, alle steder hvor de møder op, bliver de modtaget med stor interesse. Og så giver den ny-dekorerede bil også anledning til en god snak med forbipasserende, både når den er i brug, og når den holder foran Provstikontoret på Kirkevej 11 i Hadsten."

Publiceret 16 February 2020 10:30