Nygårdsvænget bliver nabo til forlængelsen af Vestre Ringvej, som kommer fra rundkørslen ved Hammelvej. Foto: Michael Wulff

Nygårdsvænget bliver nabo til forlængelsen af Vestre Ringvej, som kommer fra rundkørslen ved Hammelvej. Foto: Michael Wulff

TV:

Vestre Ringvej forlænges og lodsejere får erstatning

Når arbejdsmaskinerne rykker ind i området sydvest for Hadsten berører det seks lodsejere.

Af
Michael Wulff

HADSTEN Den sidste kurs for en byggestart på forlængelsen af Vestre Ringvej i Hadsten er sat.

I efteråret 2019 godkendte Favrskov Byråd planerne for den sydlige omfartsvej, som skal aftage en stor del af den tunge trafik, der i dag passerer blandt andet Østervangsskolen på Hammelvej.

En lille million kroner

Byrådet skal nu tage stilling til den ekspropriation og erstatning til berørte beboere i området. Arbejdsmaskiner vil optage en del plads, der skal etableres et regnvandsbassin og regnvandsledning sydvest for ringvejens forlængelse, og de seks lodsejere har været i forhandling med kommunen om erstatning. Den er foreløbig blevet på en lille million kroner sammenlagt.

Den største samlede erstatning til en lodsejer udgør cirka 700.000 kroner for ekspropriation af jord, der skal udlægges midlertidigt til arbejdsareal for vejfolkene.

Ringvejens forlængelse vil gå fra rundkørslen Hammelvej/Vestre Ringvej forbi Nygårdsvænget og fortsætte ind over markerne, hvor Hadsten Varmeværk ligger.

Kommunens kort med indtegning af den nye vej og lyskurve ved Skanderborgvej. Kort: Favrskov Kommune

Kommunens kort med indtegning af den nye vej og lyskurve ved Skanderborgvej. Kort: Favrskov Kommune

Ny lyskurv

Herefter skal ringvejen nedad Toftegårdsvej, der får forkørselsret i krydset ved Over Hadenstenvej, og videre til krydset ved Skanderborgvej/Ginneruplundvej, hvor Hadsten Brandstation ligger i dag. Her vil der blive etableret lyskurve.

Forbud mod tung trafik

Der vil - når den sydlige ringvej står klar - blive forbud mod lastbiler uden ærinde på Hammelvej på strækningen Vestre Ringvej-Søndergade, altså forbi Østervangskolen.

Cirka 1200 køretøjer passerer dagligt den strækning.

Hele projektet er budgetteret til cirka 12 mio. kroner.

Vestre Ringvej med indtegning af forlængelsen mod syd. Arkivfoto: Michael Wulff

Vestre Ringvej med indtegning af forlængelsen mod syd. Arkivfoto: Michael Wulff

Publiceret 19 February 2020 11:00