Karry er en af de mest populære danske retter. Den vil stadig blive udbudt i Favrskov Kommune. Og faktisk også uanset om byrødderne tirsdag aften ændrede ordlyden i madpolitikken. Foto: Mette Ragner/Ritzau Scanpix

Karry er en af de mest populære danske retter. Den vil stadig blive udbudt i Favrskov Kommune. Og faktisk også uanset om byrødderne tirsdag aften ændrede ordlyden i madpolitikken. Foto: Mette Ragner/Ritzau Scanpix Ritzau Scanpix

Ordet dansk er fjernet fra madpolitik:

13 røde vandt over 12 byrødder i Favrskov

Spinkelt flertal stemte for, at fjerne 'Dansk' og 'Højtid' i mad- og måltidspolitikken i Favrskov. Begge sider af byrådet understregede, at der ikke bliver ændret noget for brugerne af maden

Af
Kian Johansen

Madpolitik Med et spinkelt flertal fik Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti indført en mindre ændring i Favrskov Kommunes mad- og måltidspolitik.

Og mens begge parter understregede, at valgfriheden til varieret mad stadig var til stede, og at det blot handlede om ord, så var argumenterne modsatrettede.

Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative mente, at hvis det blot var ord, kunne man lade dem stå. Socialdemokratiet argumenterede at det blot handlede om ord, men også at give endnu større frihed for brugerne til at vælge den mad man måtte foretrække.

Det hele handlede om disse formuleringer i mad- og måltidspolitikken.

Fra: ”Favrskov Kommune vil sikre, at maden er velsmagende og veltilberedt med udgangspunkt i traditioner, højtider og i en alsidig dansk madkultur”.

Til: ”Favrskov Kommune vil sikre, at maden er velsmagende og veltilberedt. Menuerne tilberedes med udgangspunkt i sæsonens råvarer og traditioner”.

Læs politikernes holdninger

Og byrådsdebatten inden det røde flertal stemte for ændringen, var markant og intens.

Tirsdagens afstemning i Favrskov byråd viste, at 13 røde politikere (grøn farve) stemte for ændring af ordlyden i madpolitikken. Socialdemokraterne, Enhedslisten og SF. Venstre, DF og Konservative (rød farve) stemte imod. Foto: Kian Johansen

Tirsdagens afstemning i Favrskov byråd viste, at 13 røde politikere (grøn farve) stemte for ændring af ordlyden i madpolitikken. Socialdemokraterne, Enhedslisten og SF. Venstre, DF og Konservative (rød farve) stemte imod. Foto: Kian Johansen

Hanne Smedegaard (V) lagde ud: "Det her er en lille sag. Men sagen er i detaljen. Socialdemokraterne ønsker ordlyden ændret. "I virkeligheden findes der ikke en madkultur, men flere," citerede hun fra en ældre rapport om madkultur. Hvorfor fjerner man højtider. Jeg har ikke fundet en fornuftig forklaring. Hvilken sæson og hvilke traditioner taler vi om? Det her er unødvendig diskussioner, i stedet for det konstruktive fokus det kunne være. Ønsket kommer ikke fra brugerne, pårørende eller medarbejderne. Madpolitikken er vedtaget politisk i 2017. Hvorfor omstøde den beslutning? Jeg mener ikke at, jeg i mine ti år i byrådet har behandlet sådan en sag på denne måde. Det her er ikke ordentlig politisk håndværk."

Lars Storgaard (K). "Hvorfor ændre den her politik. Hvorfor skal der skabes forvirring hos de ældre og de frivillige. I bør revidere Jeres opfattelse," lød det til Socialdemokraterne.

Lone Glarbo (V). "Det handler om trygheden i den mad der serveres. Madpolitikken blev vedtaget af et enigt byråd i 2017. Høringer bruges faktisk af Venstre til at høre borgernes mening. Vi har hørt Ældrerådet fordi de kender de borgere der er omfattet af den politik. Den her ændring skaber utryghed og usikkerhed."

Niels Kallehave (DF) "Hvem er det her godt for? Ikke brugerne. Madpolitik er indarbejdet helt ud til brugerne, hvor de er trykt i foldere. Hvorfor ændre det. Det er noget makværk. Jeg bønfalder Jer. Træk det her forslag tilbage."

Anders G Christensen (V). "Vi er i byrådet valgt til forskellige holdninger. Men hvad er det for en bagvedliggende holdning ved at slette dansk og højtider, udover at demonstrere rå magt. Jeg er stolt af at være dansker. Boller i karry er en af de mest spiste retter i Danmark."

Søren Frandsen (SF). "SF stemte for den gamle formulering. Men skal vi vælge, så kan vi godt stemme for den nye. Men det er 60-40. Vi kunne godt leve med den gamle politik. Jeg syntes vi bør blande os så lidt som muligt i, hvad borgerne spiser. Borgerne vælger nogle retter ud fra liste. Og så er det jo nok det der bliver lavet mest af. For markedskræfterne er større end både byråd og ældreråd. Det lyder jo, som om vi skal have sikret danske frikadeller mod Feta og andre fremmede magter. Det er jo ikke det handler om. Jeg bliver tvunget til at vælge. Så vælger jeg størst frihed for vores medborgere."

Niels Flade Nielsen (S). "Det her er en kamp om ord. Anders G. Christensen; Jeg er lige så dansk som du er. Dansk kultur er det vi er bærere af. Det her er signal om, at der er en mangfoldighed, men folk får jo i forvejen det de vil have at spise. Og det bliver de jo ved med. Tiden er inde til at prøve at rette den til ved at tage et par små ord ud af politikken. Men substansen er den samme."

Bodil Kvistgaard (Enhedslisten). "Dansk madkultur er et diffust begreb. Serverer jeg nu det rigtige. Der står jo det væsentligste. Grønt princip og tidens råvarer."

Grethe Villadsen (S). "Vi har ingen intention om nogen form for maddemonstration. Så vi kan legalisere at brugerne får den mad de vil have. Der bliver ikke ændret på noget af maden. Der serveres den mad, brugerne ønsker. Der er også andre institutioner end plejecentre der får maden. Blandt andet handicapinstitutioner. Socialdemokratiet ønsker at skabe mulighed for mere variation. Det er så forkert, at vi skal regulere alt for meget i folks madkultur."

Hanne Smedegaard (V). "Det er jo ikke brugerne, pårørende eller personalet der har rejst det her. Så hvorfor ændre det?"

Anders G. Christensen "Det er socialdemokratiet der gør folk utrygge. Når vi trækker ordet dansk ud i en madpolitik, hvad bliver det næste så."

Niels Kallehave (DF). "Det er et spørgsmål om ord, siger socialdemokraterne. Hvorfor så ændre det? Hvis der ikke ændres noget konkret ude hos brugerne? Det her er magtdemonstration."

Niels Flade Nielsen (S). "Der er ved at gå Randers byråd i det her. Vores virkelighed er, at vi vil ændre et par ord."

Lars Storgaard (K). "Hvis ordene ikke betyder noget, hvorfor så ændre det?"

Publiceret 25 February 2020 20:56