Lokalplanrådet har et areal på lidt over 5000 meter. Foto: Anette Bonde.

Lokalplanrådet har et areal på lidt over 5000 meter. Foto: Anette Bonde.

Plan for etagebyggeri på Kirkevej sendt i høring

Byrådet godkendte forlaget og tillæg til kommuneplan for etagebyggeri på Kirkevej i Hadsten

Af
Anette Bonde

byudvikling Der har været høje protester imod planerne om at åbne op for byggeri på op til fem etager og 16 meters højde samt en bebyggelsesprocent på 80 på den tidligere realskolegrund på Kirkevej i Hadsten.

Særlig de nærmeste naboer har været kede af den indvirkning, det blandt andet vil have på deres udsigt. De har undervejs været inviteret til møde med kommunen, og fik her gennemført visse ændringer i udbudsmaterialet til kommende købere.

Også Aarhus Stift, Favrskov Provsti, Hadsten Menighedsråd og den Kgl. Bygningsinspektør har udtrykt bekymring for en eventuel ny bebyggelses påvirkning af Sct. Pauls Kirke og kirkegården.

Høring i otte uger

I sidste uge vedtog byrådet forslaget til ny lokalplan og tillæg til kommuneplan. Nu er der en høringsperiode på otte uger, hvor alle kan indgive deres argumenter for eller imod byggeriet. Herefter vil byrådet tage endelig stilling.

Formand for Planudvalget Erling Kvist Andersen redegjorde for processen, og mindede herunder om, at hvis der bygges i den maksimalt tilladte højde, vil selve byggefeltet blive mindre.

"Så det er kun, hvis man vælger at bygge mindre end fire eller fem etager, at man har mulighed for at udnytte hele det gule felt, der er tegnet ind i sagen."

Arealet på Kirkevej har tidligere været udbudt til projektsalg med efterfølgende udarbejdelse af en lokalplan i dialog med køberen. Flere interesserede købere tilkendegav imidlertid, at det ville være en fordel, at arealet er lokalplanlagt, inden det udbydes.

Højere og tættere

Ifølge "Hadsten Midtbyplan" som byrådet vedtog i september 2019 og ”Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+”, som byrådet vedtog i november 2019, skal der bygges højere og tættere. Det gælder både i Hadsten og i de øvrige hovedbyer i Favrskov, ligesom der også sigtes mod flere bynære boliger samt et mere varieret boligudbud.

Publiceret 05 March 2020 09:00