Det kommende boligområde på Ravngårdsvej har kirken som nabo mod syd, Skanderborgvej mod øst og erhvervsområdet ved Over Hadsten Vej mod nord og vest. Foto: Anette Bonde.

Det kommende boligområde på Ravngårdsvej har kirken som nabo mod syd, Skanderborgvej mod øst og erhvervsområdet ved Over Hadsten Vej mod nord og vest. Foto: Anette Bonde.

Op til 20 nye boliger på vej i Over Hadsten

Byrådet har sagt ja til lokalplan og kommuneplan, der åbner for nyt boligområde på Ravngårdsvej i Over Hadsten

Af
Anette Bonde

Med et ja fra byrådet tirsdag i sidste uge er der nu givet grønt lys for tæt-lav byggeri af op til 20 boliger på Ravngårsdvej i Over Hadsten. Det er med kirken som nabo mod syd, Skanderborgvej mod øst og erhvervsområdet ved Over Hadsten Vej mod nord og vest.

En og to etager

Der er i dag en landejendom på grunden. Ifølge lokalplanen kan den enten fjernes eller blive indarbejdet i den nye bebyggelse. Hvis den nedrives er der mulighed for at opføre 7 boliger i en etage og 13 boliger i to etager, og hvis den bevares kan der opføres 3 boliger i en etage og 14 boliger i to etager. I begge modeller begrænses højden på boligerne nærmest Over Hadsten kirke til en enkelt etage. Der er tale om et areal på cirka 4,2 hektar.

Med lokalplanen sikres mulighed for boligudvikling på Ravngårdsvej 8 og for erhvervsudvikling på Ravngårdsvej 16, hvor Jan-Import driver virksomhed i dag. Samtidig sikres fremtidigt erhverv mod konflikter med boligområdet. Blandt andet lægges der op til, at der opføres en såkaldt begrønnet støjvold på 1,8 meters højde mellem boligbebyggelsen og erhvervsområdet.

Klimasikring

Fordi der er er særlige udfordringer for regnvandsafledningen fra området, er der i tilknytning til lokalplanen udarbejdet en strategi for håndtering af regnvand. Det gælder blandt andet hældninger og strømningsveje for at undgå skade på bygninger i og uden for lokalplanområdet i tilfælde af ekstrem regn.

Med henblik på klimasikring af området indeholder lokalplanen også krav om etablering af et regnvandsbassin i området. Det anlægges i forbindelse med en eksisterende branddam.

Publiceret 06 March 2020 19:00