Pensionistforening holdt valg:

To nye valgt ind

Thorsø Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening har netop holdt generalforsamling. Her blev det fremlagt, at der har været god opbakning til foreningens aktiviteter.

Desuden var der valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Johs. Molbech og Aage Andersen.

Nyvalg til Ingvard Nygaard fra Thorsø og Sanne Nunnegaard fra Vejerslev. Inger Nielsen fra Thorsø og Else Bertelsen fra Vejerslev blev nyvalgt som suppleanter.

Som revisorer blev Knud Peter Knudsen og Ivan Tobberup fra Thorsø genvalgt. Som revisorsuppleant blev Bent Lund Nielsen fra Thorsø genvalgt.

Margit Olesen ønskede ikke genvalg efter 16 år i bestyrelsen.

csj

Publiceret 06 March 2020 13:00