Klumme:

Kultur - et strategisk element!

Af
Michael Jensen, Hadsten.

Direktør i Colea Consult

klumme Med tiden er jeg blevet stadig mere bevidst om organisationskulturens betydning for, om en strategi lykkes eller ej.

Alle organisationer er kendetegnet ved en særegen måde at håndtere hverdagen og de udfordringer, den byder på.

Og denne ændrer sig desværre ikke blot, fordi organisationen får en ny strategi.

Derfor burde det være et obligatorisk punkt i enhver strategiproces at forholde sig til sin kultur gennem en række centrale spørgsmål, som f.eks.

• Hvilke nøglebegreber kan vi sætte på vores kultur?

• Hvilke af vores kulturelle særtræk er en styrke fremover?

• Hvilke af vores kulturelle særtræk er svagheder fremover?

• Hvilke grundantagelser bygger vores kultur på, og er de sande, eller bør de udfordres/udskiftes?

• Hvilke myter er vores kultur båret af?

• Hvilke tabuer ligger vores kultur under for?

• Hvilke kulturer i kulturen er i særlig grad en udfordring fremover?

• Hvilke kulturmarkører (værdier, symboler, ritualer osv.) skal vi fastholde fremover og hvilke skal vi give slip på?

• Hvordan understøtter ledelseskulturen vores strategi?

• Hvilke elementer i ledelseskulturen er i modstrid med det, vi gerne vil på sigt?

Lav enten selv, eller få lavet en tilbundsgående kulturanalyse, og I vil opleve, at værdien af de forandringer en sådan kan blive anledning til er langt større end mange andre tiltag.

Publiceret 23 March 2020 06:00