"Det kan også ses som vores bud på integration. Ved at give dem et sted, viser vi, at vi gerne vil dem," siger sognepræst Kjeld B. Nielsen. Foto: CSJ

Nu gør Vitten Kirke nytte for en ny menighed

Rumænsk Orthodoks Menighed låner Vitten Kirke

Af
Anette Bonde

kirke Det er ikke mange landsbykirker, der søndag efter søndag samler 30-40 kirkegængere til gudstjeneste. Det gør Vitten Kirke. I cirka fire år har kirken lagt rammer til en Rumænsk Orthodoks Menighed, og hver søndag og ved særlige højtider myldrer kirkegængere til Vitten fra en radius af cirke 30 kilometer.

"Det var en god ide af flere grunde," siger sognepræst Kjeld B. Nielsen om menighedsrådets ja til menigheden, da den henvendte sig for fire år siden.

"Vi anerkender, at der er en menighed, der mangler et sted at mødes, og selv om det ikke kan kaldes en 'søster-menighed' er det dog en 'kusine-menighed'. Det kan også ses som vores bud på integration. Ved at give dem et sted, viser vi at vi gerne vil dem."

Nicolae Matei, der er rumænsk flygtning og bosiddende i Hinnerup, henvendte sig til Kirken i Hinnerup med en bøn om at kunne leje et kirkeligt rum til menigheden. Indtil da havde man i lighed med andre migrantmenigheder benyttet den katolske kirke i Aarhus, men her var der blevet brug for pladsen i og med at antallet af katolske menigheder voksede.

Det var Nicolae Matei, som henvendte sig til kirken i Hinnerup med en bøn om at kunne leje et kirkeligt rum. Arkivfoto

Det var Nicolae Matei, som henvendte sig til kirken i Hinnerup med en bøn om at kunne leje et kirkeligt rum. Arkivfoto

Menighedsrådet i Kirken i Hinnerup var lidt splittet, og man enedes om at prøve med et år ad gangen. Efter at have fået grønt lys fra provst og biskop bød man menigheden velkommen med den tilføjelse, at man ikke skulle leje men låne kirken mod at give et tilskud til udgifterne til el og varme.

Menighedsrådet var lidt splittet, men aftale at prøve i et år ad gangen, og det er nu blevet til fire år. Provst og biskop blev selvfølgelig spurgt først.

Det er et værtsskab, der er opstået ved at Rumænsk Orthodoks menighed manglede et kirkeligt rum til sine gudstjenester. Tidligere havde denne og andre migrantmenigheder benyttet Den katolske Kirke i Aarhus, men da antallet af katolske menigheder voksede, bad man migrantmenighederne om at finde andre løsninger.

Nicolae Matei, der i sin tid formidlede kontakten, fortæller at de kommer fra en radius af cirka 30 kilometer fra Vitten.

De havde ligesom mange andre migrantmenigheder kunnet benyttet den katolske kirke i Aarhus, men i og med at flere katolske menigheder efterhånden fyldte kirkens kalender, blev migranmenighederne bedt om at finde andre løsninger.

Kjeld B. Nielsen:

Vi fik for fire år siden en henvendelse fra Rumænsk Ortodiks Menighed i Aarhus, der dækker hele Midtjylland. Migrantmenighed, og de har ligesom andre migrantmenigheder hidtil forrettet deres gudstjenester i Den katolske kirke i Aarhus.

Efterhånden benyttede flere og flere katolske menigheder kirken, og migrantmenigheder blev bedt om at finde et andet sted.

Nicolae Matei, der er politisk rumænsk flygtning fra 1990'erne, bor i Hinnerup, og på grund af ham blev det Hinnerup Kirke, man henvendte sig til. Herfra henviste man til Vitten Kirke, der ikke benyttes særlig ofte. De rumænske indvandrere bor spredt på landet, kommer langvejs fra, og Vitten var derfor lige så central som mange andre kirker.

Kjeld B. Nielsen:

Menigheden benytter Vitten kirke til søndagsgudstjenester med 50-60 kirkegængere hver gang samt til dåb og begravelser.

Efter nogen tid inviterede den rumænsk-ortodokse menighed borgerne i Vitten og omegn til gudstjeneste. Det var af cirka en times varighed, hvor de sædvanligvis varer temmelig meget længere.

Præsten har et almindeligt arbejde ved siden af.

Beslutningen om at invitere den rumænsk-ortodokse menighed inden for blev taget i forlængelse af en snak i bestyrelsen for byens forsamlingshus om, hvordan Vitten møder fremtiden. Inden den rumænsk-ortodokse menighed meldte sig, havde polske medarbejdere og polske familier, der var ansat på virksomheden Frode Laursen, bosat sig i byen og oplandet, og der var således allerede et kig ud i verden.

Det flettede sig ind i den drøftelse, der var i gang samtidig i Kirken i Hinnerup, hvor man talte om de tre kirker og brugen af dem.

"Vitten kirke er måske en kirkebygning, man kan bruge på en anden måde. Der tales om naturkirke, at fjerne stolerækkerne og gøre kirkerummet åbent for eksempel til spisninger.

Vitten er jo en by med nærhed til skov og mark, som også Hinnerup kan få glæde af.

Måske kunne den rumænsk-ortodokse menighed blive endnu et særtræk for kirken og forsamlingshuset. Og den kunne derved trække folk til fra andre byer.

Publiceret 29 March 2020 10:00