Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning. Pressefoto.

Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning. Pressefoto.

Pas på skraldemanden:

Bind knude på posen så smitte begrænses

Pas på at skraldemændene ikke får corona-virus i sig, når de tømmer din skraldespand, lyder det fra Favrskov Forsyning

Af
Anette Bonde

Genbrugspladser Favrskov Forsyning ser alvorligt på risikoen for smittespredning af coronavirus og følger løbende retningslinjer og anbefalinger fra regeringen, sundhedsstyrelsen og offentlige myndigheder. Derfor opretholdes der nu et beredskab, der kun klarer de kritiske funktioner i Favrskov Forsyning.

Skraldemændene er en af de grupper, der udfører kritisk funktion, når de henter vores affald. Og vi skal passe godt på dem, så de ikke bliver smittet, lyder det fra Sara Funch, direktør i Favrskov Forsyning.

"Derfor er det vigtigt at pakke sin dagrenovation ekstra godt ind og binde en god knude på posen, så uindpakket affald ikke blæser ud på skraldemanden, når han henter og tømmer sække og beholdere."

Hun minder om, at virus overlever op til 48 timer på overflader.

Publiceret 01 April 2020 16:00