Arkivfoto

Arkivfoto

LAG: Næstsidste støtte-runde

Seks projekter har fået bevilget støtte fra LAG Randers - Favrskov

Af
Anette Bonde

lANDDISTRIKT 2020 er såvidt vides det sidste år med tilskud fra LAG Randers-Favrskov. LAG følger det europæiske Landdistriktsprograms syv-årige perioder, og den nuværende hedder 2014-2020.

I en pressemeddelelse oplyses, at der på grund af nedlukning kun er to ansøgningsfrister i 2020. Næste, og sidste frist er 20. april 2020.

LAG er forkortelsen for Lokal AktionsGruppe. Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

LAG Randers-Favrskov dækker, som navnet antyder, både Randers og Favrskov kommuner.

Projekter fik tilskud

I den igangværende runde fik seks projekter i Randers og Favrskud tilskud.

De har en samlet sum på 2.605.150 kroner, og LAG Randers-Favrskov bevilligede tilskud på 1.055.194 kroner.

De seks projekter er et byrum ved gadekæret i Skjød, fastholdelse af den lokale købmandsbutik i Asferg, indretning af operationsfaciliteter hos Dyrlægerne i Nørhald, indsats i forbindelse med nedgang af havørreden i Gudenåen, naturcenter i Hammel og en bog om signaturretter fra Cold Hand Winery i Randers.

Der var ni ansøgninger, men én af dem udgik, idet de nødvendige tilbud fra Kina udeblev på grund af COVID 19-virus. Denne ansøgning vil gå videre til næste og sidste runde.

LAG Randers - Favrskov oplyser, at generalforsamlingen er rykket fra 2. april til 28. april, og det er ikke usandsynligt, at der bliver behov for at udskyde yderligere. Det anbefales at følge med på hjemmesiden.

Publiceret 02 April 2020 16:00