Den tætte bevoksning på begge sider af Randersvej ved Haurum er helt væk nu. Grøfterne kan plejes igen. Foto: Michael Wulff

Den tætte bevoksning på begge sider af Randersvej ved Haurum er helt væk nu. Grøfterne kan plejes igen. Foto: Michael Wulff

Træfældning på Hammelvej for trafiksikkerhed

Store og små træer er blevet fældet i siden af vejen mellem Hammel og Houlbjerg

Af
Anette Bonde

natur En læser undrer sig over, at Favrskov Kommune har været ude med den store motorsav og har fældet store og små træer i vejkanten mellem Houlbjerg og Hammel. Sidste år var man også i gang, fortæller han, hvilket de stubbe, der stadig står, vidner om.

Læseren kan ikke forstå nødvendigheden af denne hårde fremfærd mod træerne, også fordi det går ud over biodiversiteten i grøfterne. Samtidig er der forsvundet træer med både personlighed og funktion, blandt andet et karakteristisk kroget træ ved en indkørsel og et træ med en skærmende funktion.

Hensyn til trafiksikkerhed

Fra Favrskov Kommune forklarer have- og parkingeniør Charlotte Ahrndt Jensen, at træerne er fældet af hensyn til trafiksikkerheden. For at undgå vand på vejen skal grøfterne renses op på begge sider af vejen, og da træerne er i vejen for de maskiner, der skal rense grøfterne, måtte de fældes.

Træerne er kommet af sig selv, og der vil ikke blive plantet nye.

"Langs de store veje, er vi nødt til at tænke på trafiksikkerheden, derfor har vi fældet træerne af hensyn til grøfteop-rensning og for at gøre plads, så de ikke vokser for langt ud over vej og cykelsti.”

Træfældningen er sket for at maskinerne kan komme til at rense grøfter for at undgå vand på vefjene. Privat foto.

Træfældningen er sket for at maskinerne kan komme til at rense grøfter for at undgå vand på vefjene. Privat foto.

Hun erkender, at der på grund af en kommunikationsbrist i forhold til entreprenøren, der har fældet træerne, er blevet taget lidt for hårt fat på nogle af skråningerne. Her kunne nogle af træerne godt have været skånet.

"Vi vil fremadrettet bestræbe os på at få mærket de blivende træer bedre op, så det ikke sker igen.”

Biodiversitet

Charlotte Ahrndt Jensen understreger, at Favrskov Kommune allerede har fokus på biodiversitet og bevaring af gamle træer.

"Vi gør hvad vi kan, men vi må prioritere."

For eksempel bliver der ikke fældet træer i parker og skove, med mindre der er en god grund til det. Og når der endelig bliver fældet såkaldte risikotræer, lader man såvidt muligt stammen blive stående til glæde for biodiversiteten, det vil sige fugle, insekter, biller etc. Her fjernes kun top og grene, der kan være farlige eller til gene for trafikanter og forbipasserende.

Publiceret 05 April 2020 11:00