Bommene og overkørslen her ved Bidstrupvej skal ændres til en brooverførsel. Det betyder at op til 2.000 beonpæle skal rammes ned i området. Foto: Kian Johansen

Bommene og overkørslen her ved Bidstrupvej skal ændres til en brooverførsel. Det betyder at op til 2.000 beonpæle skal rammes ned i området. Foto: Kian Johansen

Nye broer:

Betonpæle rammes ned som planlagt

To gange 30 betonpæle rammes ned ved Bidstrupvej og i Lerbjerg efter påske. Coronavirus forsinker uumiddelbart ikke Banedanmarks jernbanearbejder i Favrskov

Af
Kian Johansen

Banearbejde Der er intet der tyder på, at coronavirus stopper nogle af de planlagte hastighedsopgraderinger af banestrækningerne igennem Favrskov, oplyser Banedanmark til Lokalavisen Favrskov, der har spurgt til det.

"Lige nu er der fuld fokus på fortsat fremrykning på arbejderne i Favrskov, og der er for nærværende ingen melding om forsinkelser af projekterne," lyder det fra Banedanmark.

I første omgang betyder det, at 2 gange 30 betonpiller som planlagt rammes ned ved overkørslerne ved Lerbjerg og på Bidstrupvej ved Laurbjerg.De skal sløjfes og der skal bygges broer over banen i stedet.

Det skal ske 16.-17. april og igen i perioden 20.-22. april.

"Prøveramningen i den lokale jord, som er præget af tørv og blød bund, vil vise, om vi kan reducere antallet af pæle, der skal rammes i jorden. I det endelige projekt er der umiddelbart estimeret, at der skal rammes 2000 pæle ved hvert brosted, da vejdæmningerne skal pælefunderes med padehattedæk," skriver Banedanmark i en e-mail.

Støj efter påske

Det kan betyde støjgener i perioden efter påske. Den store nedramning af pæle kommer til at foregå i over en tremåneders periode i starten af 2021. Fra januar til marts ved Lerbjerg og fra marts til Maj ved Bidstrupvej.

"Det erfaringsmæssige støjniveau fra pæleramning er cirka 125 dB ved kilden, dvs. lige dér, hvor der rammes. Støjpåvirkningen aftager, jo længere man kommer fra støjkilden, og 200 meter derfra er støjen reduceret til blot at udgøre 1/4 af støjen ved kilden. Men der vil være naboer, som i perioder vil blive påvirket af støj over de vejledende støjgrænser," bekræfter Banedanmark.

Vibrationsmålere

Banedanmark har ifølge loven ikke mulighed for at tilbyde genhusning eller kompensation for midlertidige gener i anlægsfasen.

"Borgerne kan altid henvende sig til Banedanmark. Enten til byggeledelsen på stedet eller ved at ringe, maile eller skrive til os," skriver de.

Men inden arbejdet bliver sat i gang, bliver nærliggende bygninger gennemfotograferet og Banedanmark sætter vibrationsmålere op på udvalgte bygninger.

"Vibrationsmålerne følges tæt, så der er mulighed for at skride hurtigt ind, hvis der observeres vibrationer, der eventuelt kunne medføre skader på bygningerne, i forbindelse med ramningen. Hvis der sker sætningsskader på naboejendomme som følge af vibrationer fra pæleramningen, kan man søge om erstatning hos Banedanmark," lyder forklaringen.

Det har tidligere fået de to lokale Venstre-politikere Anders G. Christensen (V) og Birgit Liin (V)til at forholde sig skeptisk til den måde Banedanmarks hastighedsopgraderinger rulles ud. Især fordi erfaringerne fra broen ved Viborgvej i Randers dengang var så markante. Her er ægtepar sågar blevet skilt efter flere tovtrækkerier med myndighederne om ødelagte huse, støjener, erstatning og genhusning.

Ingen tunnel ved Bidstrup

Flere lokale bosiddende tæt på Bidstrup-overkørslen har foreslået, at man kiggede på en tunnelløsning.

Men den lægger både Anders G. Christensen, Birgit Liin og Banedanmark brat i jorden.

"Der er ikke foretaget en nærmere undersøgelse af en tunnelløsning. Efter en kort gennemgang af området er vurderingen, at det ikke er muligt at føre en tunnel under banen og derefter over Lille Å. Derudover vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at udgrave en tunnel i et område, hvor der er så højtliggende grundvandsspejl som ved Bistrup," oplyser Bananedanmark i et e-mail-svar til Lokalavisen.

En trafikmåling fra Favrskov Kommune viser, at der passerer biler 283 i døgnet over banelegemet på Bidstrupvej.

Publiceret 11 April 2020 11:00