Skoledirektør i Favrskov Kommune er imponeret over skolernes og daginstitutionernes indsats op til åbningen.

Skoledirektør i Favrskov Kommune er imponeret over skolernes og daginstitutionernes indsats op til åbningen.

Kun halvdelen af små børn passes lige nu

Få skolebørn bliver hjemme, mens halvdelen af daginstitutionsbørnene er afsted

Af
Kian Johansen

Det er en imponeret skoledirektør, som Lokalavisen Favrskov får i tale, efter at alle Favrskovs skoler og daginstitutioner åbnede op sidste torsdag.

"Det er en kæmpeopgave, der er løst. Jeg er tilfreds, stolt og imponeret," lyder det.

Alle skolebørn op til 5. klasse, dagplejere, vuggestue- og børnehavebørn kunne igen komme afsted torsdagen efter påske.

Og hvordan er det så gået?

"Opstarten er gået rigtig godt. Det gav pote, at alle ledere og medarbejdere kunne begynde at forberede sig henover påsken og så åbne om torsdagen," mener skoledirektør Rasmus Møller.

"Jeg har kun hørt positive meldinger om opstarten fra skolelederne," opsummerer han situationen.

"For at give et eksempel på de konkrete udfordringer, så har det været svært at guide forældrene, der meget naturligt stimler sammen, når de afleverer deres børn. Det er meget naturligt, men vi skal jo holde afstand. Det er især også en udfordring for de yngstebørn. Men vi benytter os af sund fornuft og accepterer, at børn er spontane."

Halvdelen bliver passet

Der er planlagt forskudte lektioner og pauser. Skolebus-ruterne er omlagt, så de passer til de nye skoletider, der løber til klokken 13.00.

Ejendomscentret har haft travlt med at gøre fysisk klar, mens rengøringsfirmaerne, som har rengøringsudbuddene i Favrskov, selv har sørget for at finde mere personale, så der kan gøres rent flere gange om dagen.

De første dages tal viser, at omkring halvdelen af børnene er dukket op til pasning i daginstitutionerne. Skoledirektøren forventer at der vil komme flere børn til den kommende uge.

"Det har faktisk været et godt udgangspunkt for daginstitutionerne, så har de haft bedre tid til at indarbejde de nye retningslinjer," mener han.

Torsdag var fraværet på skolerne oppe på 6,5 procent. Dagen efter lå den på 6 procent. Et gennemsnitsfravær ligger på 4,5, så alt tyder også på, at forældrene i højere grad sender deres børn i skole.

Kun en tredjedel benytter sig af SFO efter endt skoletid i denne tid. Så alt tyder på, at størstedelen af forældrene får deres børn tidligt hjem.

Vejret kan spille ind

"Vi kan blive presset på pladsen, hvis vejret ændrer sig men lige nu nyder vi godt af, at stort set alle Favrskovs skoler og daginstitutioner har gode udendørs områder. Lige nu indretter de fleste sig med overdækning og pavilloner."

Hvis dårligt vejr presser sig på, så er der planer om at tage biblioteker og kulturhuse i brug, hvis pladsen bliver for trang.

Publiceret 22 April 2020 11:00