Et grønt område midt imellem ældre villaer kan måske snart bebygges med høje huse i op til fem etager. Det har naboerne gjort indsigelse imod. Foto: Anette Bonde.

Et grønt område midt imellem ældre villaer kan måske snart bebygges med høje huse i op til fem etager. Det har naboerne gjort indsigelse imod. Foto: Anette Bonde.

Realskolegrunden:

Naboer håber, at kommunen lytter

Øget trafik, indkig og op til fem etagers byggeri har fået 46 naboer til Realskole-grunden til at sende hørings-svar

Af
Kian Johansen

Hadsten 46 husstande omkring Realskole-grunden på Kirkevej i Hadsten er medunderskrivere på et høringssvar til Favrskov Kommune, der ifølge en ny lokalplan gerne vil lade kommende købere af grunden bygge i højden og tæt på skel.

Ifølge Leif Gram Nielsen, der er talsmand for naboerne, så kunne der være kommet flere medunderskrivere.

"Det var dem vi kunne få fat på her op til deadline. Jeg er helt sikker på, at de personer der ikke har været hjemme de sidste par dage, også ville have skrevet under," mener han.

Det er således langt over 100 voksne personer i området omkring den tidligere Realskole der brændte i 2013, der er imod planerne.

I høringssvaret er de vigtigste punkter usikkerhed om indkigget i folks haver og huse fra op til 16 meters højde, samt bebyggelsesprocenten på 80 i et område med ældre villaer, der knap er i to etager.

Markant trafik

Og at man vil lade en tidligere havelåge på Bregnevej være stedet hvor al trafikken til et kommende byggeri føres ind. Det vil betyde en markant trafikforøgelse på en meget stille villavej.

De fleste naboer er selvfølgelig også trætte af, at udsigten forringes markant, nogle steder vil den forsvinde helt.

"Og så undrer vi os over, at man vil tillade to høje huse så tæt på skel. Nogle steder er der kun tre meter til nærmeste nabos hæk," markerer Leif Gram Nielsen sig.

Han tilføjer for egen regning, at det er tab for området, hvis grunden bebygges. så markant.

For her har i et utal af årtier været et grønt åndehul på Realskole-grunden til glæde for børn og voksne i hele området.

Kirkelige bekymringer

Også Aarhus Stift, Favrskov Provsti, Hadsten Menighedsråd og den Kgl. Bygningsinspektør har tidligere udtrykt bekymring for en eventuel ny bebyggelses påvirkning af Sct. Pauls Kirke og kirkegården.

Arealet på Kirkevej har tidligere været udbudt til projektsalg med efterfølgende udarbejdelse af en lokalplan i dialog med køberen. Flere interesserede købere tilkendegav imidlertid, at det ville være en fordel, at arealet er lokalplanlagt, inden det udbydes.

Der er indløbet fem høringsvar i alt, oplyser Favrskov Kommune.

Publiceret 28 April 2020 16:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus