Snart kan man blive begravet i skoven ved Clausholm Slot

Clausholm Gods vil opføre en skovbegravelsesplads

Af
Christina S. Johansen

Begravelse Favrskov byråd har nikket ja til en privat skovbegravelsesplads i Mygind Skov.

Det er Clausholm Gods, som har ansøgt om etablering af en skovgravplads til nedsættelse af urner i en mindre del af Mygind Skov vest for Mygind. Clausholm Gods vil i samarbejde med Skovbegravelse ApS stå for den daglige drift af pladsen. Det omfatter blandt andet vedligehold af området, nedsættelse af urner, administration af begravelsesprotokol og reservation af gravplads.

I lovgivningen er det dog fastlagt, at det alene er folkekirken og kommuner, som kan oprette begravelsespladser. Det betyder, at kommunen skal eje eller have råderet over det areal, der skal anvendes til skovbegravelsespladsen. Det kan løses ved, at kommunen og ejeren indgår en forpagtningsaftale på arealet.

Favrskov Kommune har desuden myndighedsansvaret og pligten til at føre tilsyn med stedet og begravelsesprotokollerne.

Ikke et religiøst gravsted

Teknik og Miljø slår i sin indstilling til byrådet fast, at urnenedsættelser kan overværes, og at der kan afholdes ceremonier i forbindelse med nedsættelsen. Desuden slås det fast, at skovbegravelsespladsen ikke er et religiøst gravsted, og at der derfor ikke må opsættes religiøse tegn. Ligeledes skal der tages hensyn til skovens øvrige gæster ved ceremonien.

Derudover indstiller Teknik og Miljø følgende punkter til Favrskov byråd:

  • Offentligheden skal have adgang til området fra klokken seks til solnedgang - dog kan skoven lukkes i forbindelse med intensivt skovarbejde.
  • Området ligger i fredskov, og derfor må der kun være minimal skiltning ved pladsen, og det skal ske i naturmaterialer.
  • Parkering til begravelsespladsen kan etableres uden for fredskovsområdet.
  • Favrskov Kommune kan ikke opsige skovbegravelsespladsen i de første 10 år - derefter kan det ske med fem års varsel. Clausholm Gods kan derimod opsige aftalen med et års varsel, men fra sidste begravelse er der en lovpligtigt 10-årig fredningsperiode af området.
  • Byrådet skal hvert år godkende taksten for skovbegravelsespladsen efter samme lovgivning som for kirkebegravelsespladser. Clausholm Gods foreslår en takst for en gravplads på 6.900 kroner for en 10-årig periode. Forvaltningen vurderer, at det er en rimelig pris.

Publiceret 29 April 2020 18:00