Borgmester:

Skattestigning ikke i sigte på grund af udligning

Det er for tidligt at kigge på, om skatten skal hæves, mener socialdemokraternes Nils Borring

Af
Kian Johansen

Udlignings-millioner Favrskov Kommunes politikere trækker lige vejr ind.

Den nye udligningsreform betyder, at Favrskov må slippe 20 millioner kroner.

Men det betyder ikke nødvendigvis skattestigninger eller afskedigelser, beroliger Nils Borring, borgmester og socialdemokrat.

"Vi kigger selvfølgelig på det. Men det er klart, at jeg ikke kan afvise, at der måske skal tages penge fra de varme hænder. Men det er for tidligt at kigge på skattestigninger eller andre tiltag i den retning. Vi skal have regnet på det og se den endelige effekt," lyder det.

Med til historien hører også at Favrskov jo får 12,5 millioner ind i gen den anden vej i det, der kaldes et midlertidigt tilskud. Det gøres nu permanent.

Ærgerlig reform

Det er en ærgerlig borgmester der kigger på reformen.

"Nu har vi arbejdet så mange år på at få lavet den udligningsreform om. Der er heldigvis rettet for mange penge inde i maskinrummet på den nye reform, som vi håbede på, men på bundlinjen kan jeg ikke se, hvordan vi kan levere ekstra borgerservice fremover."

Budget på 2,8 milliarder

Og lige til beroligelse:

De 20 millioner tages ikke med det samme. De indfases hen over de kommende år, før reformen virker for fuld kraft.

Og så skal vi huske på, at Favrskov Kommunes samlede budget lyder på 2,8 milliarder kroner, så de knap 8 millioner kroner der nu tages af kassen hvert år, svarer til meget få promille af det samlede beløb.

Ud af det store budget er der dog en del, som politikerne ikke kan råde over.

Store dele af et kommunalt budget er lovbestemt og reguleret, uden om politikernes hænder.

Favrskov har i de seneste år placeret over 100 millioner kroner på anlæg årligt. Skal pengene findes der?

"Vi har nogle store ting i gang i kommunen og der er anlæg nok i støbeskeen, som vi gerne så ført ud i livet, så jeg tror næppe, at det bliver på anlægssiden, at vi tager pengene," lyder det.

FAKTA

Det vidste du ikke om Favrskov

  • Favrskov byråd bevilgede i 2019 en tillægsbevilling på 8,850 mio. kr. til handicap- og psykiatriområdet, for at rette op. De stigende udgifter skyldes primært flere yngre borgere med behov for et botilbud.
  • Byrødderne måtte i 2019 lægge 15 millioner kroner mere i kassen til serviceudgifter, på grund af et merforbrug.
  • Den gennemsnitlige indkomst pr indbygger over 14 år i Favrskov lå på 334.527 kroner i 2018. Landsgennemsnittet er 327.458 kroner.

Publiceret 08 May 2020 09:00