Skitserne til det nye kampsportcenter er udarbejdet af NODO Arkitekter, der også endte med at overtage den forrige udbygning af Hadstenhallen, efter at det første arkitektfirma måtte opgive.

Skitserne til det nye kampsportcenter er udarbejdet af NODO Arkitekter, der også endte med at overtage den forrige udbygning af Hadstenhallen, efter at det første arkitektfirma måtte opgive.

Første skridt:

Drøm om kampsportscenter i Hadsten

Favrskov Taekwondo Klub vil gerne etablere kampsportscenter ved Hadstenhallen. Politikere har nikket ja til at forlænge lån, så hallen kan få et udbud i gang

Af
Kian Johansen

idræt Favrskov Taekwondo Klub holder i dag til på Thomsensvej i Hadsten, men har længe været på udkig efter andre lokaler, fordi deres udlejer har sat bygningen til salg.

Der er muligvis en løsning på vej, fordi foreningen Hadsten Kultur og Idrætscenter (Hadstenhallen og Østervangshallen) har indsendt et projektforslag til udvidelse af Hadstenhallen med et bevægelses- og kampsportscenter, både til taekwondo-klubben men også til andre foreninger med afsæt i kampsport og bevægelse på gulv.

Og første skridt er taget, da byrådet på dets seneste møde besluttede at nikke ja til en anlægsbevilling fra foreningen i form af et lån på 3,5 mio. kroner. Hvis det bliver et ja, følger et krav om medfinansiering på mindst 0,5 mio. kroner.

Lånet er faktisk bare en forlængelse af et allerede tilkendegivet mulighed for et lån, der var ved at udløbe.

Bygning til salg

"Den bygning vi holder til i, er sat til salg, og da vi ledte efter nye lokaler, så fik vi en henvendelse fra Hadsten Kultur og Idrætscenter (HKIC). De spurgte om vi ville op til dem," fortæller Momme Knutzen fra Favrskov Taekwondo Klub.

Han kan se en god synergi i, at man flytter op til hallen. For alle udøvere kan få noget ud af det.

"I forhold til Favrskov-modellen så bidrager vi med vores tildelte lokaletilskud, og så investerer vi omkring 150.000 kroner i at indrette de nye kampsportslokaler og flytte vores eksisterende materiel derop," lyder det.

En mulig udbygning vil komme til at ligge øst for den nuværende nye hal. Skitse: NODO Arkitekter

En mulig udbygning vil komme til at ligge øst for den nuværende nye hal. Skitse: NODO Arkitekter

Selvom størstedelen af kampsporten ville få lokaler i Hadsten, så vil Favrskov Taekwondo Klub fastholde, at de yngste børn undervises i HH-Hallen i Hinnerup.

Ifølge planerne indeholder bevægelses- og kampsportscentret to mindre sale samt depot-rum og et kontor.

Plads til nye aktiviteter

Tilbygningen bindes sammen med idrætscenteret ved en udvidelse af foyerområdet.

Centeret skal give mulighed for nye aktiviteter som for eksempel yoga, pilates og seniorgymnastik i dagtimerne for foreninger og aftenskoler. Ligeledes kan lokalerne benyttes af Sundhedscenteret, som i forvejen holder til i idrætscenteret.

Nu forventes udbudsmateriale og kontraktskrivning at kunne foregå i maj-juli i år, og lokalerne kan så tages i brug i april 2021.

Med tilbygningen vil bevægelses- og kampsportscentret blive en del af det samlede kommunale idrætscenter, som i forvejen består af to haller, to gymnastiksale og køkken- og caféområde.

Idrætscenteret er bortforpagtet til foreningen Hadsten Kultur og Idrætscenter (HKIC), som varetager al drift af centeret.

Projektet gennemføres som et kommunalt byggeri, idet idrætscenteret er en kommunal bygning.

Ifølge projektbeskrivelsen foreslås, at salene indgår som tilskudsberettigede lokaler i Favrskovmodellen.

Det vil sige, at HKIC modtager et timetilskud til salene i forbindelse med Taekwondoklubbens og andre foreningers brug af lokalet, og de kommunale institutioner, herunder Sundhedscenteret, kan benytte lokalerne vederlagsfrit.

Afventer udbud

Formand for HKIC, René Jensen afventer nu et kommende udbud.

"Nu må vi se hvad der kommer af tilbud," lyder det.

Publiceret 11 May 2020 19:00