Et rids viser det område, som Favrskov Kommune ønsker at udlægge til etagebyggeri. Illustration: Favrskov Kommune

Et rids viser det område, som Favrskov Kommune ønsker at udlægge til etagebyggeri. Illustration: Favrskov Kommune

Hinnerup går 18 meter i højden med etagebyggeri

Ådalsvej skal have almene boliger til de borgere, som ønsker at bo bynært

Af
Michael Wulff

HINNERUP I takt med at flere og flere husejere bliver ældre og begynder at tænke på en mindre og bynær bolig, er Favrskov Kommune på udkig efter områder, hvor der kan opføres etageejendomme.

Et af projekterne hedder Ådalsvej i Hinnerup, lige overfor Hinnerup Sognegård og ganske tæt på Lilleådalen samt Rønbæksøen.

I dag ligger der tre kommunalt ejede huse, som alle er forladt.

Byggeriet skal på sigt inddrage hele den firkant, der udgøres af Ådalsvej-Fredensgade-Østergade.

18 meter i højden

Men i første etape vil det kun være ud mod Ådalsvej, at der skal bygges.

Det bliver et forholdsvis højt byggeri, sammenlignet med de tre eksisterende huse, som ligger der nu. Den højeste ejendom kan komme op i 18 meter.

Byggeriet skal være i to til fem etager med 30-35 almene lejligheder, men med muligheder for at skabe liv nede ved gadeplan.

Café i stueetagen

For lokalplanen følges af et nyt kommuneplantillæg, der overfører lokalplanområdet til centerområde, som også giver mulighed for at indrette café, restaurant og ’publikumsorienterede servicefunktioner’, som det hedder i projektbeskrivelsen, i bebyggelsens stueetage.

Favrskov Kommunes planudvalg holdt kort før Store Bededag et skype-møde, hvor projektet blev indstillet til videre behandling i byrådet.

To-tre års udsigt

Planudvalgets formand Erling Kvist Andersen må ikke referere fra selve mødet, men kan dog beskrive, at der i høj grad er brug for boliger i Hinnerups bymidte.

”Det viser alle demografiske sammensætninger, at vores ældre gerne vil forlade deres huse og flytte ind i byerne,” forklarer han.

Nu skal planen viderebehandles i byrådet, som så skal have det sendt i offentlig høring. Men Erling Kvist Andersen håber, at de tre eksisterende huse med adresse på Ådalsvej 11, 13 og 15 kan blive revet ned og dermed gøre plads for det nye byggeri.

”Men der går nok to-tre år før der vil stå færdigt,” forudser planudvalgsformanden.Byggeprojektet ud mod Ådalsvej er kun første etape af den samlede plan. I karréen ligger der også tre private villaer med adresse på Østergade.

De beboere er kommunen i kontakt med med henblik på også at bygge etageejendomme på deres grunde.

Og så skal der være plads til Letbanen i midten af det hele, når og hvis den finder helt ud til Hinnerup.

Publiceret 12 May 2020 11:00