Det er vejstræningen her - Gelbrovej - som ønskes udvidet med en halv meter i hver side. Det vil forbedre forholdene for lette trafikanter som cyklister og knallerter, samt gøre det lettere at holde rabatten, nævner Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune. Foto: Michael Wulff

Det er vejstræningen her - Gelbrovej - som ønskes udvidet med en halv meter i hver side. Det vil forbedre forholdene for lette trafikanter som cyklister og knallerter, samt gøre det lettere at holde rabatten, nævner Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune. Foto: Michael Wulff

Teknik og Miljø:

Vejsikkerheden skal højnes i Favrskov

Byrådet skal tage stilling til en udgift på fire en halv million kroner, som kan skabe større tryghed for trafikanterne

Af
Michael Wulff

FAVRSKOV En enkelt markant udvidelse af den farlige vejstrækning Gelbrovej ved Thorsø samt en stribe af fartdæmpende bump og helle-anlæg er på dagsordenen i den indstilling, som Teknik- og Miljøudvalget har sendt videre til byrådet i Favrskov Kommune.

I alt ansøges der om anlægsbevillinger på 4,5 millioner kroner.

Udvidelse af farlig vej

Den største post – 1,5 millioner kroner – skal bruges på at udvide den meget trafikerede, farlige og smalle Gelbrovej mellem Enslevvej og Bavnehøjvej, en strækning på halvanden kilometer.

Gelbrovej ønskes udvidet med en halv meter i hver side, fordi brede veje vil skabe større tryghed for de lette trafikanter på knallerter eller cykler, nævner udvalget i sin indstilling.

Fortov i Farre

Herudover opfordres byrådet til at bruge knap tre millioner kroner fordelt på vejprojekter i hele kommunen.

Syd for Hammel ved Farre ønskes et fortov anlagt på Sporup Kirkevej. Det vil koste 275.000 kroner.

Tre ekstra fartdæmpende bump på Gl. Tungelundvej i Thorsø samt Skolevangsvej i Sall, som også skal have et fortov, vil tage sig af yderligere en halv million kroner tilsammen.

Fartdæmp ved skole

Og så kigges der på forholdene ved Hadsten Skole, hvor den lige Hadbjergvej indbyder til højere hastighed end tilladt. Her ønskes ligeledes vejbump.

Cyklister i Søften overholder ikke deres vigepligt i krydset Æbleparken og Gråstenvej. Her foreslås, at der etableres et fortov samt stibomme, som kan bremse cyklisterne.

Rundt om hellen

I Hvorslev nær Ulstrup skal bilister ikke kunne skære hjørnet af, når de skal svinge ved Podøjvej og Vesterled. Her ønskes et helleanlæg sat op.

I alt er der foreslået 15 anlægsprojekter samt 14 trafiksikkerhedsprojekter i budgettet frem til 2023.

Teknik- og Miljøudvalget opfordrer også byrådet til at afsætte midler til kampagner for at højne trafiksikkerheden, hvor synliggørelse af skolevej, færre krydsulykker, hindring af spritkørsel samt lavere fart indgår.

Publiceret 13 May 2020 11:00