Folkene bag projekt 'Gamle gymnastiksale – nye muligheder' vil genre være med til at bringe Haldum Hinnerup Skolens gymnastiksal frem til nutidig brug. Dette billede er ikke fra skolen i Hinnerup. Pressefoto

Folkene bag projekt 'Gamle gymnastiksale – nye muligheder' vil genre være med til at bringe Haldum Hinnerup Skolens gymnastiksal frem til nutidig brug. Dette billede er ikke fra skolen i Hinnerup. Pressefoto

Gymnastiksal i Hinnerup får penge til fornyelse

Haldum Hinnerup Skolens gymnastiksal udvalgt i projektet ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder”.

Hinnerup Haldum Hinnerup Skolens gymnastiksal kan se frem til en tiltrængt ansigtsløftning.

Den er blandt 10 udvalgte, gymnastiksale, som Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har udpeget til at være med i projektet ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder”.

Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende idéer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale.

Et vindue til 70'erne

Landets kommuner har kunnet søge optagelse i puljen. I ansøgningen for Haldrup Hinnerup skrev Favrskov Kommune:

"Gymnastiksalen i Haldum Hinnerup udfylder i dag en begrænset ramme for elevernes aktive bevægelse og foreningernes idrætsaktiviteter. Salen bærer præg af, at gymnastikken var den dominerende aktivitet i idrætsfaget med ribber og bænke. Dette harmonerer ikke med Favrskov Kommunes ambition om et mangfoldigt udbud af aktiviteter på tværs af alder og niveau. Gymnastiksalen er et vindue tilbage til 70’erne."

Der er afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal Favrskov Kommune bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr.

Efter udviklingsfasen følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere to tredjedele af de samlede anlægsomkostninger (finansieringen kan være en kombination af private midler, kommunale midler, fondsbevillinger, sponsorer eller andet).

Publiceret 30 May 2020 10:00