Her fra Vissingvej lige uden for Hadsten begynder det nye vådområde. Foto: Michael Wulff

Her fra Vissingvej lige uden for Hadsten begynder det nye vådområde. Foto: Michael Wulff

Kæmpe vådområde er på tegnebrættet

Muligheden for et nyt vådområde så stort som 576 fodboldbaner er lige nu ved at blive undersøgt

Af
Christina S. Johansen

Natur Favrskov Kommune er i gang med at undersøgt muligheden for at lave et 288 hektar stort vådområde kaldet Favrskov Enge ved Lerbjerg, Vissing og Svejstrup. Hovedformålet er at lede mindre kvælstof ud i Randers Fjord.

Forundersøgelsen består blandt andet af opmålinger, prøvetagninger og samtaler med lodsejere. Det er sidstnævnte, som man nu er kommet til.

Lerbjerg øverst til venstre med Lilleåen nedenfor. Helt hertil strækker det nye område sig. Foto: Michael Wulff

Lerbjerg øverst til venstre med Lilleåen nedenfor. Helt hertil strækker det nye område sig. Foto: Michael Wulff

"Vi er i gang med at tale med lodsejere for at høre dem, om de er med på det her. Som udgangspunkt er det et frivilligt projekt, så ekspropriering sker udelukkende, hvis der er nogle ganske få, som blokerer for det samlede projekt. Men som udgangspunkt prøver vi altså at undgå det," forklarer projektleder i Favrskov Kommune Klaus Overgaard Kristensen.

Der kan laves forskellige aftaler med lodsejerne. De kan få tilbudt andet jord i stedet, de kan blot sælge jorden, eller de kan få et tilskud over en årrække som kompensation.

"Men siger lodsejerne nej, så bliver det ikke til noget," siger Klaus Overgaard Kristensen.

Brikker skal falde på plads

Det er svært at sige, hvornår der er en afklaring på, hvorvidt det meget store projekt kan gennemføres.

"Ofte handler det om, at der eksempelvis lige skal komme et par ejendomme til salg, hvor man så kan tilbyde lodsejerne et andet stykke jord. Det er puslespilsbrikker, som skal falde på plads - en kabale, som skal gå op. Og det kan godt tage noget tid," siger Klaus Overgaard Kristensen.

Men snakker vi 10 år ud i fremtiden?

"Nej, det tror jeg alligevel ikke. Det skal også afsluttes jo. Så vil man nok sige, at det ikke kunne lade sig gøre at gennemføre. Jeg vil tro, at vi indenfor et par år ved, om det kan lade sig gøre."

Ved Vissing Enge Fugletårn. Det er mere af denne slags, som man vil kunne forvente. Foto: Michael Wulff

Ved Vissing Enge Fugletårn. Det er mere af denne slags, som man vil kunne forvente. Foto: Michael Wulff

Mere varieret end i dag

I Favrskov Enge vil man genskabe det naturlige vandløb i en ådal - det betyder ikke, at det nødvendigvis kommer til at ligge der, hvor det engang lå, ligesom det kan ske, at det bliver mere slynget end i dag.

Er vandløbet mere slynget, vil det nemlig betyde, at vandet ikke kommer så hurtigt igennem, og der vil komme flere oversvømmelser, hvilket er meningen med det hele.

"Men der vil ikke være vådt hele tiden. Det vil typisk være sådan, at området om sommeren kan afgræsses af kvæg, eller at græsset kan høstes, mens der om vinteren vil være hyppigere oversvømmelser, så ådalen oftere vil stå under vand. Det bliver altså meget mere varieret end i dag," beskriver Klaus Overgaard Kristensen og siger, at der helst skal en form for pleje på områderne, så man kan bevare den lysåbne naturtype.

Kvælstof forsvinder

Som nævnt skal alt dette sikre en bedre økologisk tilstand i områdets vandløb, hvilket i sidste ende vil betyde mindre kvælstof i Randers Fjord.

At lave vådområder på denne måde er et af de mest effektive midler til at fjerne kvælstoffer, forklarer Klaus Overgaard Kristensen.

Det sker gennem såkaldt denitrifikation, hvilket vil sige, at der sker en naturlig, kemisk process: Når jorden bliver dækket af vand, eksempelvis ved en oversvømmelse, får jorden ikke ilt, derfor vil bakterier i jorden begynde at spiser den ilt i vandet, som nitraten ellers er knyttet til. Og på magisk vis forsvinder kvælstoffet op i luften. Og processen vil fortsætter i en uendelighed.

"Det store areal er virkelig noget, som batter, i forhold til mængden af kvælstof, som kan reduceres. Og så har det selvfølgelig også den positive sidegevinst, at der kommer et virkelig fedt naturområde. Alene det, at den dyrkede jord ikke længere bliver gødet og sprøjtet, vil gøre, at området får en bedre biodiversitet med flere forskellige arter," siger Klaus Overgaard Kristensen.

Måske stier senere hen

Al den flotte natur, som måske er på vej, vil jo potentielt være et attraktivt "udflugtsmål" at gå en tur i.

Men er der tænkt stier og lignende ind i projektet?

"Der er helt klare regler for, hvad man må bruge de puljemidler til, som vi har fået. Heri handler det udelukkende om at reducere kvælstof. Man må altså ikke bruge penge på at anlægge en sti, men vi vil arbejde på at finde finansiering til at tænke et rekreativt element ind, såsom stier og fuglehuse. Det bliver som et separat projekt, der kommer oveni. Nu gælder det først at få realiseret selve vådområdet," siger Klaus Overgaard Kristensen.

Flere vådområde-projekter

Faktisk har Favrskov Kommune gang i seks forskellige vådområde-projekter, som alle er på forskelligt stadier i processen - fra idéniveau til undervejs, næsten færdigt og færdigt. Det bliver undersøgt, om det rent teknisk kan lade sig gøre, om projektet vil udlede nok kvælstof, og om der er lokal opbakning.

Vissing Enge blev gennemført i 2013. Anlæg på Kollerup Enge går i gang i sommeren næste år og er formentlig færdigt sidst på året 2021. Drostrup Enge er i en meget tidlig fase, mens Galten Enge er lagt i skuffen.

Publiceret 04 June 2020 11:00