Brandstationen i Hinnerup kan være truet af lukning. Foto: Michael Wulff

Brandstationen i Hinnerup kan være truet af lukning. Foto: Michael Wulff

Plan:

Vil lade ny brandstation overtage brandslukning i Hinnerup

Beredskabsdirektør foreslår at lade nybygget station i Lisbjerg overtage opgaven fra 16 deltidsbrandfolk på brandstationen i Hinnerup

Af
Kian Johansen

Lukning Der kan spares godt 1.750.000 kroner om året fra 2022 ved at lukke Falcks brandstation i Hinnerup og overlade opgaven med at betjene Hinnerup-området til Østjyllands Brandvæsen, der er ved at bygge en helt ny brandstation i Lisbjerg.

Sådan lyder det fra direktøren for Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland, Morten Søndergaard.

Beslutningen skal tages endeligt på et møde i Beredskabskommissionen 18. juni og planerne er præsenteret for politikerne i de fire kommuner, der er med i Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland.

Det er dog kun selve brandstations-delen der kommer til at lukke. Den anden halvdel af station er ambulancestation. Og her vil et udbud i Region Midtjylland senere på året komme til at bestemme, om der fortsat ligger en ambulance-del i Hinnerup, oplyser Thomas Dietz, brandchef i Falck og ansvarlig for stationen i Hinnerup.

"Jeg er rigtig ærgerlig på Falcks vegne og på de 16 deltidsbrandfolks vegne. De gør et kæmpe stykke arbejde og vi har lovet hinanden, at vi selvfølgelig er dedikerede brandfolk i Hinnerup også det næste halvandet år. Det er folk der brænder for deres rolle og for at hjælpe andre," siger han.

"Ud fra det materiale som Beredskab & Sikkerhed har præsenteret for mig, så kan jeg kun sige, at det holder vand beredskabsfagligt at gøre som de planlægger. Vi kan intet beredskabsfagligt finde imod beslutningen," siger Thomas Dietz.

Favrskov-flertal

I Favrskov har et flertal udenom Venstre nikket ja til forslaget, der betyder at lokale deltidsbrandmænd fra 2022 ikke skal deltage i beredskabet i Hinnerup-området.

Deltidsbrandfolkene fra Falckstationen i Hinnerup har rykket ud til ca. 40 hændelser om året.

Og aftalen mellem Falck og det kommunale beredskab udløber 31. december 2021.

Østjyllands Brandvæsen (Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner) er i gang med at opføre en ny brandstation med fuldtidsbemanding i Lisbjerg, 8 kilometer fra brandstationen i Hinnerup. Den nye brandstation vil stå færdig i efteråret 2021.

Hurtigere udrykning

Argumentet lyder, at den nye brandstation fremover er den nærmeste og hurtigste station til at dække Hinnerup-området, fordi det bliver en bemandet brandstation døgnet rundt.

En ændring i Beredskabsloven fra 2019 betyder, at man skal lade andre redningsberedskaber køre ind over kommunegrænsen, hvis de er den nærmeste eller hurtigste udrykningsenhed og det vil stationen Lisbjerg altså blive fordi brandfolk her fra vil kunne rykke ud med minuts varsel.

Deltidsbrandfolkene i Hinnerup klarer som regel at samles og komme afsted på lidt under fem minutter. Men tung trafik kan forhindre de frivillige i at nå frem.

Desuden lyder et argument at Søften-området alligevel fremover skal dækkes ind fra Lisbjerg, da den nye station ligger tættere på Søften. Man har beregnet at der vil være omkring 25-30 udkald til Søften ud af de godt 40 udkald, som Hinnerup håndterer om året.

Dermed vil der være en merudgift, da Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland så skulle tilkøbe hjælpen fra Lisbjerg.

I stedet vil det så koste en million kroner om året, at lade brandfolkene fra Lisbjerg overtage den fulde dækning.

Og byrådet er dækket ind, da de tilladte responstider stadig er under ti minutter i størstedelen af station Hinnerups område. Faktisk vil responstiden være mindre end de tilladte 17 minutter i et større område omkring Hinnerup, viser en beregning. Kun umiddelbart omkring selve stationen vil responstiden blive længere end i dag, men stadig under de ti minutter, lyder vurderingen.

Et område som Ødum vil opleve et fald fra 17 til 10 minutters responstid.

Bedre samarbejde

Beredskabsdirektør Morten Sønderby siger i en pressemeddelelse:

“Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan fortsætte med brandstationen i Hinnerup. Ikke mindst fordi brandmændene på stationen har gjort det rigtig godt i mange år. Men samtidig er det en god nyhed, at vi fortsat vil kunne tilbyde borgerne i Hinnerupområdet de samme gode responstider, som de har i dag med den nye løsning. I januar 2020 indgik vi et strategisk partnerskab med Østjyllands Brandvæsen om etablering af en fælles vagtcentral og fælles operationschefordning, bl.a. med det formål at skabe mest mulig vagtcentral og ledelsesmæssig støtte for de to beredskaber inden for de økonomiske rammer. Med det kommende samarbejde om slukning i Hinnerup området er det klart forventningen, at vi også på det operative område vil kunne drage fordel af et tæt samarbejde med vores nabobrandvæsen til fælles gavn for borgerne i begge beredskaber”

Borgmester Borring optaget af tryghed

”Vi er særligt optaget af trygheden for borgerne i Hinnerupområdet. Her har vi fået bekræftet, at Østjyllands Brandvæsen kan overholde de aftalte responstider fra deres nye station i Lisbjerg”, udtaler borgmester Nils Borring og tilføjer: ”Det er naturligvis vores forventning, at alle kommuner i vores fælles beredskab er indstillet på at bidrage til optimering af opgaveløsningen”.

Publiceret 05 June 2020 08:10