Frode Jensen og Tom Eklund Larsen stillede deres maskiner til rådighed. Foto: Carsten Juul

Frode Jensen og Tom Eklund Larsen stillede deres maskiner til rådighed. Foto: Carsten Juul

Græsstykke peppes op i Ulstrup:

Til glæde for insekter, fugle og andre dyr

Cirka 3000 kvadratmeter græs ved Ulstrup Vandværk forvandles

Forrige weekend skete der ting og sager ved Ulstrup Vandværk.

På græsarealet vest for vandværket blev der først sat en masse pinde i jorden, så blev der fræset imellem pindene, og til sidst blev græsset pløjet ned.

"Det var Frode Jensen helt fra Hammel, der kom på sin ungdoms Bukh 403 og Tom Eklund Larsen på sin Ferguson 65. Begge traktorer skinnede som nye trods de mange år på bagen," lyder det fra Ulstrup-borgeren Carsten Juul i en mail til redaktionen.

Forandringerne ved vandværket skal gøre græsarealet mere spændende. Det er Carsten Juul, som står bag Dansk Havedesign, der har opfordret Ulstrup Vandværk til at "peppe" arealet lidt op.

"Området ligger så tæt ved Gudenåen, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at højne biodiversiteten til gavn for sommerfugle, bier og insekter. Kommer der mange insekter, kommer der også mange fugle og dyr," forklarer Carsten Juul.

Træer, buske og blomster

Der er nu skabt tre store bede ved vandværket på i alt cirka 3000 kvadratmeter. Det er meningen, at de tre bede skal ligge brak hen over sommeren. Der vil blive fræset og harvet i jorden flere gange for at holde græs og ukrudt væk.

"Til efteråret eller tidlig forår 2021 bliver der så plantet planter, der hører hjemme i landskabet. Der bliver desuden lagt nogle træstammer ud, som skal ligge og gå i forrådnelse med tiden," beskriver Carsten Juul.

Blandt planterne er blommetræer, slåen, krægeblommer, tørstetræer, paradisæbler og rosenbrombær.

Senere på foråret vil der blive sået blomster til bier og insekter - eksempelvis honningurt, flere slags kløver, cikoria, oliehør, hjulkrone, blåhat, og forskellige svingel-typer.

"Der bliver meget at se på for øjet, samtidig med at vi tilgodeser naturen," siger Carsten Juul.

De "mellemste" klasser på Ulstrup Skole vil desuden laveinsekthoteller og fuglekasser.

Publiceret 06 June 2020 11:11