Brandstationen i Hinnerup kan måske være sikret mod lukning. Foto: Michael Wulff

Brandstationen i Hinnerup kan måske være sikret mod lukning. Foto: Michael Wulff

Indkalder til ekstra byrådsmøde:

Nyt forslag kan måske redde Hinnerup Brandstation

Borgmester Nils Borring og hans bagland har ændret holdning. Nu vil han foreslå at lade Hinnerup Station bestå og kun lade Lisbjerg brandstation hjælpe til i Søften

Af
Kian Johansen

Brandstationslukning Favrskovs borgmester Nils Borring (S) har nu foreslået, at lade beredskabet på Hinnerup brandstation bestå og vil lade den nybyggede brandstation i Lisbjerg overtage den del af udrykningerne, der er tættest på Søften.

Han har derfor indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde efter aftale med gruppeformændene i Favrskov Byråd her på mandag.

Formålet er at godkende et alternativt høringssvar i forbindelse med en påtænkt lukning af beredskabet i Hinnerup.

Det alternative høringssvar skal med på Beredskabskommissionens møde 18. juni, hvor de fire ejerkommuner behandler punktet "Konsekvenser af kommende udbud af brandslukning i Beredskab & Sikkerhed."

"Jeg må erkende, at vi ikke har været opmærksomme på de fulde konsekvenser i høringssvaret," siger Nils Borring.

På baggrund af en del spørgsmål og kommentarer på de sociale medier fra borgere i Hinnerup samt spørgsmål fra byrådsmedlemmer, er weekenden blevet brugt til at få sagen yderligere belyst af beredskabsdirektør Morten Sønderby.

Dermed er der bl.a. udarbejdet mere detaljerede kort over Hinnerup-området, hvor man kan sammenligne dækningen fra stationerne i henholdsvis Hinnerup og Lisbjerg.

Ved behandlingen af sagen i byrådet forholdt man sig primært til, om man kunne leve op til servicemålet om, at indsatsen skal være påbegyndt indenfor 10 minutter i 95 procent af tilfældene.

"Vi har ikke været fokuserede nok på betydningen af den tidsmæssige forringelse i Hinnerup-området," lyder det fra borgmesteren.

Ud fra de nye kort fremgår det, at stationen i Lisbjerg vil kunne være hurtigst fremme i hele Søften-området, mens station Hinnerup vil være hurtigst i hele Hinnerup og Grundfør.

"I forhold til den fremtidige byudvikling i Hinnerup, vil de kommende udstykninger ske i området nord for byen i retning mod Hadsten. Det vil være svært for brandfolkene fra Lisbjerg at nå dertil på under 10 minutter", siger borgmesteren.

Hvorfor undersøgte I ikke det her før et flertal i byrådet nikkede ja?

"Vi mente, at med opfyldelsen af servicemålene kunne vi godt acceptere at få leveret slukningen fra Lisbjerg. De mange reaktioner fra flere sider har vist os, at det ikke er servicemålene alene, som den enkelte borger forholder sig til. Heller ikke antallet af udrykninger, som er få i Hinnerup-området. Nu må vi arbejde konstruktivt på at komme videre og finde en tilfredsstillende løsning. Et godt beredskab lokalt betyder mere, end vi lige havde regnet med. Og vi har dygtige brandfolk på stationen i Hinnerup."

Dette kort viser hvordan Brandstationen Hinnerup ville kunne nå rundt i Hinnerup-Søften-området.

Dette kort viser hvordan Brandstationen Hinnerup ville kunne nå rundt i Hinnerup-Søften-området.

Dette kort viser hvordan en station i Lisbjerg ville kunne nå rundt i Hinnerup-Søften-området.

Dette kort viser hvordan en station i Lisbjerg ville kunne nå rundt i Hinnerup-Søften-området.

Publiceret 09 June 2020 18:50

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus