Når vejret er lettere overskyet, er forholdene perfekte til bilvask. Men må du vaske bilen på villavejen? Foto: Torben Klint.

Når vejret er lettere overskyet, er forholdene perfekte til bilvask. Men må du vaske bilen på villavejen? Foto: Torben Klint.

Må du lovligt vaske bil i indkørslen eller på villavej?

Hvis vejret er godt, må du så vaske din bil på egen grund? Svaret får du her

Af
Ulrik Baltzer

Videncentret Bolius

bil Når vejret er lunt og en smule overskyet, er det perfekt at trække i arbejdstøjet og vaske bilen.

Men så rejser spørgsmålet sig:

Er det tilladt at vaske bilen på egen grund frem for at køre i en vaskehal?

Det korte svar er ja, du må gerne vaske din bil derhjemme. Der er nemlig i dansk lovgivning ikke noget til hinder for, at du vasker din bil på egen grund eller på den vej, du bor på.

Her må du ikke

Men du skal være opmærksom på, at der i områdets lokalplan eller tinglyste servitutter kan gemme sig et forbud mod bilvask.

I praksis er det oftest i nyanlagte boligområder, at kommuner indfører særlige regler for bilvask.

Det kan for eksempel være en regel, der siger, at du i et bestemt boligområde kun må vaske bilen på en til formålet indrettet vaskeplads i området.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven må stoffer, der kan forurene vandet, ikke tilføres vandløb, søer eller havet. Og derfor kan kommunerne lave regler for områder, hvor fx kloaknettet har direkte udledning til et vandløb.

Det er især udledning af sæbe, tjærestoffer og tungmetaller til kloaksystemet, der kan udgøre et problem. Især hvis det udledes direkte i vandmiljøer, men også når det tilføjes til kloakken.

Ulovligt i Sverige

Derfor er det ikke ulovligt at vaske bil i indkørslen eller på vejen, men flere organisationer fraråder det og anbefaler i stedet at tage i en bilvask. I Sverige er bilvask indirekte omfattet af miljøloven, der forbyder udledning af urent spildevand.

I Jönköpings kommune kan det koste 10.000 kroner at overtræde et forbud mod at vaske sin bil i indkørslen. Forbuddet blev i sin tid indført, efter at undersøgelse dokumenterede, at der hvert år udledes 5,5 ton tungmetaller, 2.000 ton olie og 5.000 ton affedtningsmiddel, autoshampoo og voks i vandløb og videre ud i naturen.

Selvom lovgivningen ikke går så vidt i Danmark, har der gennem tiden været flere kommunale forsøg på at forbyde bilvask på villaveje.

I 2015 foreslog Danmarks Naturfredningsforening at forbyde bilvask for at skåne miljøet, men det blev pure afvist af Miljøstyrelsen.

Argumentationen mod et forbud lød, at bilejernes vaner allerede har ændret sig meget til det positive, da danskerne generelt er blevet tilbageholdende med at hælde maling og kemikalier i kloakken.

Begrænse bilvask

I Vejle Kommune og Aalborg Kommune har man i stedet for et forbud forsøgt sig med oplysningskampagne mod bilvask på private villaveje.

I Aalborg Kommune udgør kloakseparering et problem, da spildevand fra privates bilvask via regnvandsafløb ofte ender urenset i naturen.

Kommunen skønnede i 2016, at der alene i Aalborg Kommune årligt løber 20.000 kubikmeter urenset vand fra manuel bilvask ud i naturen.

Publiceret 15 June 2020 13:00