Christian Møller-Nielsen (V). Arkivfoto

Christian Møller-Nielsen (V). Arkivfoto

Debat:

Lægehelikopter er en stor succes

"Det er dokumenteret, at lægehelikopteren jævnligt redder menneskeliv, og at patienttilfredsheden er tårnhøj," skriver Christian Møller–Nielsen (V)

Christian Møller–Nielsen,Regionsrådsmedlem (V),Landsbækvej 90A,Hammel

debat Den nationale lægehelikoptertjeneste har 5-års jubilæum og har fløjet i alt 17.484 missioner. Helikopterne flyver mest til de tyndest befolkede dele af landet, hvor der generelt er længst til et døgnbemandet akuthospital.

Danmarks fire lægehelikoptere bidrager til at sikre en mere ensartet adgang til specialistbehandling på tværs af landet. Helikopteren anvendes knap så hyppigt i Favrskov Kommune, fordi Favrskovborgerne er privilegeret ved at have kort afstand til Aarhus Universitetshospital.

Det er dokumenteret, at lægehelikopteren jævnligt redder menneskeliv, og at patienttilfredsheden er tårnhøj. Hurtig tilstedeværelse af speciallægehjælp til svært tilskadekomne og hjertesyge er afgørende for overlevelseschancerne. En lægehelikopter er jo ikke kun et hurtigt transportmiddel til patienter, men i høj grad et fremskudt hospital med specialuddannede læger, som kan behandle på stedet.

Danmark blev det sidste land i Europa, som indførte lægehelikoptertjeneste. Årsagen var usaglig politisk modstand hos de fleste af datidens amtsborgmestre. Som viceamtsborgmester i Århus Amt bragte jeg omkring 2004 et konkret forslag om dansk lægehelikoptertjeneste til beslutning i Amtsrådsforeningens Sundhedsudvalg. Det blev desværre nedstemt af alle amtsborgmestre i udvalget, som opfattede lægehelikopteren som en trussel mod deres egne små og fagligt svage akuthospitaler. Der kom desværre til at gå yderligere 10 år, før første lægehelikopter lettede i 2014. Ting tager tid i politik!

Publiceret 15 June 2020 06:00