Brandstationen i Hinnerup kan være truet af lukning. Foto: Michael Wulff

Brandstationen i Hinnerup kan være truet af lukning. Foto: Michael Wulff

Se selv:

Kan kort vildlede byrødder?

Bedøm selv. De to øverste kort blev byrådet præsenteret for. De to nederste kom først frem, efter at der blev bedt om bedre kort

Af
Kian Johansen

Brandstation Byrådsmedlem Morten Bang (V) gav under sin enetime på det ekstraordinære byrådsmøde mandag aften eksempler på en sand perlerække af fordrejninger, misbrug af faktuelle tal, når det var til fordel for at lukke brandstationen i Hinnerup og brug af bestemte ladede ord, når det passede til fordel til den nybyggede brandstation i Lisbjerg.

Materialet var udarbejdet af Beredskab og Sikkerhed, Randers-Favrskov-Djursland og blev præsenteret for byrådet, der nu mener, de blev ført bag lyset.

Historiske tal og reelle tal

"Materialet skifter mellem historiske og reelle tal. Når udrykningstiden for Hinnerup fremføres, så er det tal fra 2019, hvor der er påvist problemer med, at den nye alarmcentral noterer de rette tider. Der er ikke brugt tal fra 2018, hvor gennemsnitstallet ligger på 4,05 minutter. Når det er Lisbjerg, så skønner man, at brandfolkene her kan rykke ud øjeblikkeligt, selvom de mindst skal bruge 60-90 sekunder til at være klar. Og selvom en brandbil fra Lisbjerg i allerbedste fald kan være tre kilometer fra stationen i Hinnerup, når brandfolkene i Hinnerup er klar til at rykke ud, så skønner man, at Lisbjergs dækning er mindst lige så god," lød det blandt andet.

Grantræ og buer

Et andet konkret eksempel er to kort, som byrødderne fik præsenteret under første møde. Det ene viser udrykningstiden for de 16 brandfolk fra Hinnerup. Her viser kortet et 'grantræ', da der her er taget højde for veje og transporttid.

Det andet kort viser Lisbjerg-stationens beregnede udrykningstid. Men her angiver bløde buer, hvor langt brandfolkene fra Lisbjerg kan nå frem.

"Der er altså ikke taget højde for veje og omveje og reel transport-tid. Vi blev præsenteret for to kort, der viste forskellen mellem pærer og bananer," slog Morten Bang fast.

Bemærk 'grantræet', hvilket ifølge Morten Bang markerer, at der på dette kort er taget højde for veje og forhindringer. Dette viser hvor hurtigt Hinnerups brandfolk kan være fremme. Grøn-gul-rød er henholdsvis dækning indenfor 10-17-22 minutter. Hinnerup by, kommunegrænse og brandstationer markeret med rød linje og cirkel.

Bemærk 'grantræet', hvilket ifølge Morten Bang markerer, at der på dette kort er taget højde for veje og forhindringer. Dette viser hvor hurtigt Hinnerups brandfolk kan være fremme. Grøn-gul-rød er henholdsvis dækning indenfor 10-17-22 minutter. Hinnerup by, kommunegrænse og brandstationer markeret med rød linje og cirkel.

Dette kort skulle byrødderne træffe deres beslutning ud fra til det første lukkede møde. Grøn-gul-rød er henholdsvis dækning indenfor 10-17-22 minutter. Hinnerup by, kommunegrænse og brandstationer markeret med rød linje og cirkel.

Dette kort skulle byrødderne træffe deres beslutning ud fra til det første lukkede møde. Grøn-gul-rød er henholdsvis dækning indenfor 10-17-22 minutter. Hinnerup by, kommunegrænse og brandstationer markeret med rød linje og cirkel.

Dette kort viser hvordan Brandstationen Hinnerup ville kunne nå rundt i Hinnerup-Søften-området. Og kom først frem, da borgere og politikere stillede spørgsmålstegn ved rapporten. Tallene tager udgangspunkt i, at Hinnerups brandfolk tager fem minutter før de er samlet.

Dette kort viser hvordan Brandstationen Hinnerup ville kunne nå rundt i Hinnerup-Søften-området. Og kom først frem, da borgere og politikere stillede spørgsmålstegn ved rapporten. Tallene tager udgangspunkt i, at Hinnerups brandfolk tager fem minutter før de er samlet.

Dette kort viser hvordan Brandstationen i Lisbjerg ville kunne nå rundt i Hinnerup-Søften-området.

Dette kort viser hvordan Brandstationen i Lisbjerg ville kunne nå rundt i Hinnerup-Søften-området.

Publiceret 16 June 2020 14:00