Brandstationen i Hinnerup er ikke længere truet af lukning. Foto: Michael Wulff

Brandstationen i Hinnerup er ikke længere truet af lukning. Foto: Michael Wulff

Brandstationen i Hinnerup består

Beredskabskommisionen tog Favrskovs ønsker til efterretning og lukker ikke brandstationen i Hinnerup

Af
Kian Johansen

Brandstation De tre andre ejerkommuner, som Favrskov Kommune deler beredskab med, gik torsdag i sidste uge med til ikke at lukke brandstationen i Hinnerup.

Samtidig fulgte de anbefalingerne fra Favrskov Kommunes nyeste høringssvar, der har følgende ordlyd:

"Brandslukningsopgaven i Hinnerup-området skal indgå i det udbud af brandslukningsopgaverne, som Beredskab og Sikkerhed forbereder. Det anbefales, at udbuddet tilrettelægges således, at der kan bydes på to muligheder:

A. En løsning, hvor brandslukningsopgaven i Hinnerup slukningsdistrikt udbydes uændret som i dag.

B. En løsning, hvor det aftales med Østjyllands Brandvæsen at varetage slukningsopgaverne i de dele af Søftenområdet, som kan nås klart hurtigere fra den kommende station i Lisbjerg. Afgrænsningen af disse opgaver defineres på baggrund af valide data og beregninger for responstider. Prisen for Østjyllands Brandvæsens opgavevaretagelse fastlægges passende i forhold til den ydelse, der leveres."

Vil følge indstilling

Og nu vil man følge den indstilling hundrede procent, lover formanden for Beredskabskommisionen, borgmester Jan Pedersen fra Norddjurs Kommune.

Vil man efterfølgende kigge på nuanceringer i et kommende udbud på området? For eksempel ved at lade de udrykninger som brandstationen i Hornslet udfører for Østjyllands Brandvæsen ind i Arhus Kommune gå lige op, med de udrykninger som Østjyllands Brandvæsen forventes at skulle tage i Søften-området?

"Hvordan de udbud helt konkret udformes, er ikke noget vi politikere tager stilling til, det er vores beredskab der kender detaljerne," siger Jan Petersen.

Er du tryg ved om din beredskabsdirektør kan lave et passende udbud, nu når flere politikere i Favrskov har sået tvivl om den første rapport, der pegede på en lukning af brandstationen i Hinnerup?

"Helt ærligt. Det rum vil jeg ikke gå ind i. Det er udbredt med sådanne politiske metoder, for at opnå noget særligt. Jeg føler ikke nogen grund til at føre den diskussion," lyder det fra Jan Petersen.

Et kommende udbud forventes tidligst at være klar i efteråret 2020.

Publiceret 24 June 2020 16:00