Lokalredaktørens klumme:

Er brandstationen virkelig reddet?

"Jeg kan godt blive bange for, at det her ikke bliver sidste gang, at der kigges på et mindre beredskab i Favrskov og Hinnerup," skriver lokalredaktør Kian Johansen

Af
Kian Johansen

lokalredaktør

Synspunkt Lytter man til politikerne i sagen om Hinnerup Brandstation og et muligt fortsat beredskab i Hinnerup og omegn, så kan jeg i første omgang godt forstå, at en del mennesker ånder lettet op.

Men når man, som jeg, forsøger at spørge ind til den videre proces i Beredskabskommisionen, så kan jeg godt blive bange for, at det her ikke bliver sidste gang, at der kigges på et mindre beredskab i Favrskov og Hinnerup.

Og jeg kan også være spændt på, hvilken ordlyd som Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland vælger at skrive i et nyt udbud.

For hvad betyder det konkret på mandskabssiden, når Hinnerup Brandstation 'kun' skal klare Hinnerup-området, mens der lægges op til at den nye station i Lisbjerg overtager Søften-området.

Formanden for Beredskabskommisionen, borgmester Jan Pedersen fra Norddjurs Kommune, vil trygt overlade den administrative opgave til Morten Sønderby, direktør i Beredskab & Sikkerhed i Randers-Favrskov-Djursland.

Det er den selvsamme person, der lod en undersøgelse af beredskabet i Hinnerup afhænge af et præmis om, at blot servicemålet på 10 minutters udrykningstid var indfriet, så kunne der spares penge og en brandstation i Hinnerup dermed var unødvendig.

Men i dag ligger udrykningstiden fra Hinnerup Brandstation på godt seks minutter i størstedelen af distriktet.

Forskellen på de fire minutter, gav naturligvis lokal utryghed i Hinnerup-området.

Publiceret 24 June 2020 19:00