Skybrud udgør kun én blandt mange risikofaktorer, som ikke alle købere får spurgt nok ind til inden en bolighandel.

Skybrud udgør kun én blandt mange risikofaktorer, som ikke alle købere får spurgt nok ind til inden en bolighandel. Foto: Carsten Iversen

Husk de kritiske klimaspørgsmål i en bolighandel

Sælger har pligt til at svare ærligt, hvis du som boligkøber spørger ind til, om huset tidligere har været ramt af oversvømmelser eller haft vandskader

Af
Ulrik Baltzer

Videncentret Bolius

bolig I en bolighandel kan følelserne let løbe af med en. Forud for handlen ligger nogle spørgsmål allerede på rygraden. Hvornår er taget skiftet, hvordan er ejerforeningens økonomi, og hvilke servitutter er tinglyst på ejendommen?

I perioden 2013-2018 har forsikringsselskaberne ifølge brancheforeningen Forsikring & Pension haft flere end 20.000 sager om vandskader på private bygninger efter skybrud alene. Derfor bør du huske de kritiske klimaspørgsmål.

Det mener Tue Patursson, der er fagekspert med speciale i klimasikring hos Videncentret Bolius.

"Intet kan slå skår i glæden som vandskader i kælderen, når du som nybagt husejer troede, at du havde købt drømmeboligen og stillet de rigtige spørgsmål til husets forfatning undervejs. Desværre får ikke alle før købet spurgt nok ind til de af boligens sårbarheder, der vil blive mere aktuelle, efterhånden som klimaet forandrer sig til det værre," siger Tue Patursson.

Vandet fra alle sider

Skybrud udgør kun én blandt mange risikofaktorer. Læg dertil truslen fra opstigende grundvand, kraftig regn over en længere periode og stormflod. Der er allerede eksempler på, at der i kystnære områder er opstået en øget bevidsthed om, at man som boligkøber skal fare med lempe.

I en analyse fra Region Syddanmark svarer cirka halvdelen af de 3.712 adspurgte, at risikoen for oversvømmelser har stor betydning for, hvilken bolig de vælger. Det er 10 procent flere end i 2012, hvor man stillede de samme spørgsmål.

I en mere generel undersøgelse, YouGov lavede for ejendomsmæglerkæden Home i 2018, svarede 80 procent af danskerne, at de tager risikoen for oversvømmelse med i deres overvejelser omkring, hvilken bolig de vil købe.

Klimaproblemer

For Tue Patursson er det vigtigt, at købere udnytter sælgers pligt til at svare ærligt på spørgsmål i en handel.

"Spørg direkte til, om hele eller dele af boligen har været oversvømmet eller haft vandskader. Det er særligt aktuelt, hvis boligen har en kælder, der udgør den ultimative akilleshæl i forhold til oversvømmelser i mange boliger," fastslår fageksperten.

John Wulff, faglig chef og køberrådgiver hos virksomheden Købersmægler, bekræfter, at sælgers såkaldt loyale oplysningspligt er et undervurderet værktøj til at afdække boligens sårbarheder. Han oplever en tendens til, at køberne interesserer sig mere for, om boligen kan håndtere et ustadigt klima.

"Der er kommet en langt større bevidsthed om, at risikoen for blandt andet oversvømmelser skal tages alvorligt, når man køber en bolig som en langsigtet investering," fortæller han.

Både John Wulff og Tue Patursson er enige om, at den direkte vej med at udspørge sælger bør suppleres med en sideløbende detektivindsats. Ifølge Tue Patursson er der mange oplysninger at hente ved at gå uden om sælger og dennes rådgiver.

"Spørg kommunen, om der er nogle kendte sårbarheder i området, og hvad der ligger af planer for at klimasikre i nabolaget. Det kan også være en god idé at tage forsyningsselskabet med på råd," lyder rådene fra Tue Patursson.

Publiceret 29 June 2020 06:00