De lilla streger viser en mulig ny vejføring, her ses at cykelstien vil komme til at krydse både den nye motorvejsafkørsel og den nuværende afkørsel, der løber fra rundkørslen. Rød er nyt skel. Gul er den permanente arealerhvervelse. Grøn er midlertidig arealerhvervelse, der skal bruges under anlæggelsen. Illustration fra Ekspropriationsplan, Favrskov Kommune

De lilla streger viser en mulig ny vejføring, her ses at cykelstien vil komme til at krydse både den nye motorvejsafkørsel og den nuværende afkørsel, der løber fra rundkørslen. Rød er nyt skel. Gul er den permanente arealerhvervelse. Grøn er midlertidig arealerhvervelse, der skal bruges under anlæggelsen. Illustration fra Ekspropriationsplan, Favrskov Kommune

Byrødder:

Cyklister skal sikres ved den nye motorvejsafkørsel

Utryghed ved cyklisters sikkerhed, når ny afkørsel skal bygges. Politikere lover, at der kigges på løsning

Af
Kian Johansen

Motorvejsafkørsel En mindre ekspropriering af to arealer omkring en kommende ny motorvejsafkørsel ved Søften betyder godt 68.000 kroner i erstatning til to lodsejere, der må afgive jord til udvidelsen.

Men selvom det var anledningen til, at Favrskov byråd igen skulle kigge på sagen, så brugte politikerne mere tid på at være urolige for linjeføringen for den dobbeltrettede cykelsti, der skal føres over den nye sydgående motorvejsafkørsel.

Søften på banen

Samtlige byrødder valgt i Søften-området var på banen, kun suppleret af Niels Flade Nielsen (S), der som næstformand i Teknik- og miljøudvalget præsenterede sagen under byrådsmødet, samt Bodil Kvistgaard Olsen (EL), fra Houlbjerg.

Charlotte Green (K) (Fra Søften) rejste en bekymring om, at den skitserede løsning med den dobbeltrettede cykelsti, der i skitserne betyder, at cyklister i givet fald skal krydse to vejbaner med trafik fra Søften.

"Jeg vil fastholde, at det her er et farligt sted. Jeg tror ikke på, at alle bilister er opmærksomme på, at der er tale om en dobbeltrettet cykelsti,"lød det blandt andet.

At skvatte på cykel

Også Lone Glarbo (V) (Fra Søften) fortalte om hendes oplevelser på cykel, hvor man skal være rigtig hurtig til at klikke cykelskoene på, når der er fri bane.

"Man skal i hvert fald håbe på, at man ikke skvatter på kørebanen på vej over," mente hun.

"Vi har diskuteret det i flere omgange i flere af udvalgene og forvaltningen vil prøve at flytte cykeltrafikken over på den nordlige side," forklarede Niels Flade Nielsen (Fra Hammel).

Thomas Storm (V), (Fra Søften) mente at både cyklister og bilister vil være opmærksomme på hinanden. Men var også mest tryg ved at føre cykelstien længere nordpå.

Steen Thomasen (S) (Fra Søften) afrundede debatten, ved tørt at konstatere, at nu havde alle fra Søften været på banen.

"Der er flere forskellige måder, at der kan opstå farlige situationer for cyklisterne. Og ja, bilisterne er gode til at holde tilbage for cyklisterne. Men den dag, bilen bagved ikke stopper, ja, så kan man jo selv forestille sig hvad der så sker," lød det fra Steen Thomasen, der også så frem til, at der blev fundet en god løsning.

Publiceret 01 July 2020 18:00