Formanden for Ældre Sagen Favrskov, Hugo Strunge Frank fra Hinnerup har ikke indgået noget samarbejde med Sky Media. Han har kun sagt ja til et interview.

Formanden for Ældre Sagen Favrskov, Hugo Strunge Frank fra Hinnerup har ikke indgået noget samarbejde med Sky Media. Han har kun sagt ja til et interview.

Anklage:

Aarhus-firma bruger Ældre Sagens navn til at sælge magasin

Magasin skulle udgives, selvom Ældre Sagen i Favrskov lægger afstand til udgivelsen. Samtidig bruges Ældre Sagens navn. Direktør afviser anklagerne, men trækker magasinet

Af
Kian Johansen

Et magasin henvendt til ældre, kaldet 'ÆldreGlæde' har længe været undervejs. Det skulle have været udgivet af firmaet Sky Media, der har adresse i Aarhus Nord.

Men selv om tre formænd fra lokalafdelingerne i Ældre Sagen Favrskov i første omgang har forsøgt at gøre opmærksom på, at artiklerne i magasinet er forældede, så har det, ifølge formanden for Ældre Sagen Favrskov, Hugo Strunge Frank fra Hinnerup ikke ændret på udgivelsesplanen, ikke før Lokalavisen Favrskov går ind i sagen.

"Vi blev for nogle dage siden opmærksomme på, at dette magasin snart ville komme på gaden. Sidste år i september blev de tre daværende formænd for lokalafdelingerne i Ældre Sagen Favrskov hver for sig kontaktet af Sky Media, for at blive interviewet om vores lokale aktiviteter til Magasinet 'ÆldreGlæde', og det sagde vi naturligvis ja til," fortæller Hugo Strunge Frank.

"Der er nu gået mere end ni måneder, så meget af indholdet i artiklerne kan være uaktuelt, og vi finder det uheldigt at bruge så gamle artikler, også fordi lokalafdelingerne i Hadsten og Hammel i marts har skiftet formænd," fortæller formanden for Ældre Sagen Favrskov.

Direktør påstår at have indgået en aftale

"Det har ikke været vores hensigt at bringe forældede artikler. Løbetiden på vores magasiner er alt mellem 1-2 år, og det trykte medie vil altid være ramt af nævnte udfordring," siger Sky Medias direktør, Vinh Tan Jens Nguyen i et e-mail-svar til Lokalavisen Favrskov.

"Jeg vil gerne nævne, at vi tidligere har samarbejdet med Ældre Sagen Hinnerup. Efter en årrække valgte vi at udgive vores eget magasin, ÆldreGlæde, hvor formålet er et større og bedre fokus på ældreområdet i kommunen. Vi har i denne forbindelse indgået en aftale med Ældre Sagens formand i de respektive afdelinger i kommunen, samt Ældre Rådet om deltagelse i magasinet, samt deling af magasinet på hjemmeside og nyhedsbreve efter udgivelse. Denne kan endvidere dokumenteres."

Udsnit af et salgsbrev sendt på e-mail. Bemærk ordlyden: Sky Media har inviteret en masse aktører. Men der står ikke til hvad.

Udsnit af et salgsbrev sendt på e-mail. Bemærk ordlyden: Sky Media har inviteret en masse aktører. Men der står ikke til hvad.

Ingen underskrifter

Men Ældre Sagens formand i Favrskov afviser pure:

"Vi har ikke underskrevet en aftale med Sky Media. Det eneste vi har sagt ja til, er at blive interviewet."

Han er betænkelig ved Sky Medias salgsmetoder.

"Af annoncesalgsmateriale på e-mail til firmaer i Hinnerup bliver Ældre Sagen nævnt flere gange, ligesom der et sted oplyses, at Ældre Sagen vil lægge magasinet på de tre lokale hjemmesider. Det er en klar usandhed," mener Hugo Strunge Frank.

"Ældre Sagen er nævnt, fordi projektet beskrives ud fra aftalen mellem Sky Media og de respektive formænd. I forbindelse med annoncesalget i magasinet har vi været i kontakt med Ældre Sagens formand Hugo Strunge Frank, hvor Sky Media naturligvis forholder sig, samt henviser til aftalen," lyder det fra Vinh Tan Jens Nguyen, der som bevis fremlægger en e-mail korrespondance mellem en sælger fra Sky Media og Hugo Strunge Frank.

Det eneste man kan uddrage af den korrespondance, er at Sky Media fortæller om deres firma, deres planer om et magasin og tilbyder et interview, samt efterfølgende at sende et link til magasinet, når det er trykt.

Kopi af den e-mail fra Sky Media, der angiveligt beviser et samarbejde mellem Ældre Sagen og Sky Media. Markeret med gult, er hvad der konkret tilbydes. Det er et interview og et tilbud om et link. Der står intet om samarbejde. Ældre Sagen 'inviteres til at stille op til interview'.

Kopi af den e-mail fra Sky Media, der angiveligt beviser et samarbejde mellem Ældre Sagen og Sky Media. Markeret med gult, er hvad der konkret tilbydes. Det er et interview og et tilbud om et link. Der står intet om samarbejde. Ældre Sagen 'inviteres til at stille op til interview'.

Tager afstand

Hugo Strunge Frank fastholder sin holdning.

"Vi har forsøgt at få Sky Media til at korrigere dette materiale og i øvrigt ikke at bruge de – efterhånden – gamle artikler, men det har ikke været muligt at få lydhørhed for vores synspunkter. Vi tager afstand fra fremgangsmåden”.

"Når Ældre Sagen trækker sig fra sin aftale og samtidig tager afstand til magasinet, er vi nødsaget til at annullere projektet, selvom dette indebærer et økonomisk tab som eksempelvis løn, trykomkostninger med videre, hvilket i øvrigt ikke fair, da vi som sagt forholder os til aftalegrundlaget," mener Sky Medias direktør, Vinh Tan Jens Nguyen, uden at han forholder sig til, at der ikke er indgået en skriftlig aftale mellem parterne, heller ikke en mundtlig aftale.

Lokalavisen Favrskov har bedt Vinh Tan Jens Nguyen fremsende yderligere dokumentation for sine påstande om en konkret aftale mellem Ældre Sagen Favrskov og Sky Media.

Publiceret 02 July 2020 15:27