Sognepræst Jakob Fink ønsker at komme nærmere Aarhus og har opsagt sin stilling. Pressefoto

Sognepræst Jakob Fink ønsker at komme nærmere Aarhus og har opsagt sin stilling. Pressefoto

Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne skal have ny præst

kirke Sognepræst Jakob Fink, der gennem tre år har været præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne, har opsagt sin stilling.

Begrundelsen er, at han og familien ønsker at bo nærmere familie og venner i Århus. Opsigelsen er godkendt af Kirkeministeriet som bekræfter at stillingen fratrædes med udgangen af oktober måned.

Menighedsrådene har beklager meget at Jakob og familien rejser fra vore sogne, vi har været glade ved Jakob som præst og haft et godt samarbejde med ham. Men vi respekterer selvfølgeligt familiens ønske om at flytte til Århus.

Der er aftalt at Jakob Fink fortsætter som vikar i stillingen foreløbig 3 måneder efter fratræden.

Proceduren i Folkekirkerne, at når en stilling som præst bliver ledig, skal stillingen vurderes i forhold til omfang og placering. Så Biskoppen for Aarhus Stift og Provsten for Favrskov Provsti, skal nu sammen med menighedsrådene drøfte disse forhold, inden der kan laves et stillingsopslag. Så der går nogle måneder inden processen med nyansættelse går i gang.

mj

Publiceret 03 July 2020 13:00