På græsstykket lige ovenfor søen kommer en blomstereng. Foto: Wulff

På græsstykket lige ovenfor søen kommer en blomstereng. Foto: Wulff

Vilde Favrskov:

Rønbæksøen får endnu bedre biodiversitet

Når det gælder biodiversiteten,er området ved Rønbæksøen godt med - men nu bliver det endnu bedre set med biodiversitets-briller

Hinnerup Favrskov Byråd vedtog 24. juni en ny biodiversitetsplan. Den har et årligt anlægsbudget på 400.000 kroner til initiativer, der fremme biodiversiteten. Planen kaldes 'Vild med Favrskov' og skal altså stoppe udryddelsen af arter og skabe mere vild natur til glæde for dyr, planter og mennesker.

Et af de steder, som får glæde af dette er Rønbæksøen i Hinnerup.

Beliggende ved Rønbækskolen i Hinnerup er Rønbæksøen et aktiv både for skolen og resten af Hinnerup.

Søen har et rigt fugleliv, og den omgivende bevoksning er præget af gamle træer, der har stor værdi for biodiversiteten. Der er dog også store, slåede græsplæner, som fremover får et mere vildt udtryk.

I alt 2.200 kvadratmeter græs vil således kun blive slået en gang årligt - der anlægges slåede stier gennem arealet.

Desuden kommer en blomstereng på cirka 1.000 kvadratmeter, som sammen med de eksisterende naturværdier vil være oplagt i undervisnings-sammenhænge.

Ved sikkerhedsmæssig beskæring af bevoksning langs stier får de døde grene og stammer lov at ligge til insekter og svampe.

Der opsættes informationsskilte på stedet.

csj

Publiceret 03 July 2020 16:00