Foto: Michael Wulff

Foto: Michael Wulff

Vilde Favrskov:

Søndervangsskolen får masser af blomster

Der kommer "mere" natur både nord og syd for Søndervangsskolen i Hammel

Hammel Favrskov Byråd vedtog 24. juni en ny biodiversitetsplan. Den har et årligt anlægsbudget på 400.000 kroner til initiativer, der fremme biodiversiteten. Planen kaldes 'Vild med Favrskov' og skal altså stoppe udryddelsen af arter og skabe mere vild natur til glæde for dyr, planter og mennesker.

Et af de steder, som får glæde af dette er området ved Søndervangsskolen i Hammel. Her sker der noget både syd og nord for skolen.

Syd for skolen er der græs og skov. Her slås der i forvejen kun græs to gange årligt. Det skæres nu ned til blot én gang for et 17.200 kvadratmeter stort areal. I området tættest ved Søndermarken anlægges desuden en blomstereng på 2.000 kvadratmeter. Jorden afskrælles, og der anlægges en vold/dige af græstørven

Syd for Søndervangsskolen i Hammel. Foto: Wulff

Syd for Søndervangsskolen i Hammel. Foto: Wulff

Flere blomster og bålplads

I området nord for Søndervangsskolen er der ligeledes både græs og skov. Her vil fremover kun blive slået græs én gang årligt på et 2.400 kvadratmeter stort areal. I den del, som ligger tættest på skolen, kommer en blomstereng på 1.700 kvadratmeter. I midten af blomsterengen har Trafik og Veje allerede anlagt en bålplads, ligesom der er etableret en gangsti. Desuden kommer en slået sti gennem arealet, så man kan gå på opdagelse, lufte hund eller lignende.

I både nord og syd opsættes informationsskilte og begge steder er oplagte som formidlingsarealer i undervisningen i skolefaget Natur- og Teknik.

csj

Publiceret 05 July 2020 11:00