Foto: Wulff

Foto: Wulff

Vilde Favrskov:

Søften får 4000 kvadratmeter blomstereng

Området syd for Lavritsdalvej i Søften bliver fremover mere vildt

Søften Favrskov Byråd vedtog 24. juni en ny biodiversitetsplan. Den har et årligt anlægsbudget på 400.000 kroner til initiativer, der fremme biodiversiteten. Planen kaldes 'Vild med Favrskov' og skal altså stoppe udryddelsen af arter og skabe mere vild natur til glæde for dyr, planter og mennesker.

Et af de steder, som får glæde af dette er området syd for Lavritsdalvej i Søften. Her ligger et område på 6.000 kvadratmeter, som i dag benyttes til landbrugsproduktion.

Grundejerforeningen ved Lavritsdalvej har henvendt sig med ønske om at kunne anvende området. Området kan udvikles til et større naturareal med vandhuller, beplantning og eventuelt med afgræsning. Udviklingen af dette område skal ske i samarbejde med grundejerforeningen.

Desuden anlægges en blomstereng på cirka 4000 kvadratmeter i det eksisterende grønne område. Blomsterengen bliver slået en gang årligt.

Der opsættes informationsskilte på stedet.

csj

Publiceret 06 July 2020 19:00