Glade modtagere i Favrskov af AURA støttekroner: Farre Kultur- og Idrætsforening 7.500, Hinnerup Garden 10.000, HOG Hinnerup Fodbold 10.000, Røgen Borgerforening 15.000. Pressefoto

Glade modtagere i Favrskov af AURA støttekroner: Farre Kultur- og Idrætsforening 7.500, Hinnerup Garden 10.000, HOG Hinnerup Fodbold 10.000, Røgen Borgerforening 15.000. Pressefoto

Corona-kroner:

Fire lokale foreninger støttet af Aura

Fire foreninger fra Favrskov Kommune fik en hjælpende hånd af Aura

Corona Én million kroner fik fredag eftermiddag nye ejere.

Det skete, da AURA Energi uddelte midler fra energikoncernens Corona-hjælpepakke til foreninger og lokale initiativer, der er ramt af konsekvenserne af Corona-epidemiens hærgen.

Ved en event i Skanderborg Kulturhus fik 60 østjyske foreninger tildelt mellem 5.000 og 50.000 kroner, og hjælpen kommer på et tørt sted.

Blandt modtagerne er fire fra Favrskov. Nemlig Farre Kultur- og Idrætsforening, som fik 7.500 kroner, HOG Hinnerup Fodbold, som fik 10.000 kroner, Røgen Borgerforening, som fik 15.000 kroner og Hinnerup Garden, som fik 10.000 kroner.

Foreningslivet i hele landet har generelt været særligt hårdt ramt på grund af nedlukningen af samfundet, da mange foreninger er afhængige af de midler, der kan samles ind ved at holde større arrangementer i lokalområdet og stille frivillig arbejdskraft til rådighed. Den del har der været lukket helt ned for, hvilket har truet en række foreningers eksistens.

Brug for at lokale sprudler

AURAs bestyrelse besluttede tidligt i Corona-krisen ekstraordinært at afsætte en million kroner til en hjælpepakke, som skulle skabe værdi hos koncernens andelshavere.

"Det er uhyre vigtigt for vores lokalsamfunds ve og vel, at der er velfungerende foreninger og interesse for at tage lokale initiativer. På den anden side af Corona-situationen har vi mere end nogensinde brug for, at lokalsamfundene sprudler, så vi kan komme tilbage til hverdagen så hurtigt som muligt. Derfor har vi i AURA valgt at række ud med hjælp til de lokale foreninger," siger Carsten Höegh Christiansen, administrerende direktør i AURA Energi.

100 ansøgninger

Efterspørgslen på Corona-hjælpen har været meget stor. AURA har fået 100 ansøgninger på et samlet ansøgningsbeløb på mere end 4,6 mio. kr.

"Vi har desværre ikke kunnet hjælpe alle med det beløb, der var ønsket, men vi har forsøgt at tilgodese så mange som muligt," siger Carsten Höegh Christiansen.

Lang tradition

Gennem mere end 100 år har AURA som lokalt andelsejet selskab været optaget af at skabe værdi for vores andelshavere rundt om i de forskellige lokalsamfund, og AURA har en lang tradition for at understøtte det lokale foreningsliv.

Blandt andet har AURA for en måned siden uddelt 200.000 kroner fra AURA Lokalværdipulje.

csj

csj

Publiceret 13 July 2020 19:00