Hold øje med hjemmesiden: www.lagranders-favrskov.dk. Pressefoto

rhdr

LAG-støttekroner i millionklassen til tre Favrskov-projekter

Ni nye projekter på vej, hvor af der er fire erhvervsprojekter og fem foreningsprojekter

støttekroner Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov uddelte 10. juni alle resterende midler til ni nye projekter - de tre er fra Favrskov Kommune.

I det der potentielt var sidste ansøgningsrunde i LAG Randers-Favrskov, var der 13 ansøgninger., hvoraf de ni altså fik bevilliget i alt 2.726.395 kroner.

Som noget nyt for 2020 havde LAG Randers-Favrskov en ny pulje på 672.413 kr. til rådighed til Bæredygtige Udvikling og Grøn Omstilling (BUGO). BUGO-midlerne blev fordelt på to projekter - hvoraf det ene er i Favrskov.

Ansø of Denmark

Ansø of Denmark, i Farre er ansøger. Samlet sum 684.452 kr.

Ansø of Denmark er en lille design- og produktionsvirksomhed med 3,5 ansatte, etableret i 2017. De fremstiller bl.a. outdoor og gourmet knive. Omsætningen øges og der er behov for mere plads. Ønsker at indrette lejede lokaler og indkøb endnu en maskine, for at kunne udvide med 1-2 flere medarbejdere. Der bliver indrettet showroom udenfor projektet i eksisterende lokaler. Projektet er bevilliget 300.000 kr. fra LAG EU-puljen.

Rekreative tiltag

Favrskov Kommune er ansøger, kommunen er tovholder på et Vådområdeprojekt der dækker projektområdet. Samlet sum 614.800 kr.

Der etableres en sti på ca. 2500 m, primært som slåede spor suppleret med grus og 2 spang over åen. En mindre rundtur får karakter af adgang for alle. Der etableres en udsigtsplatform, opsættes 2 formidlingsplancher, skraldespand og borde/bænkesæt. Projektet er koncentreret ved Vinterslev Bæk, som er en del af vådområdeprojekt Favrskov Enge. Når dette projekt kommer lidt længere i sin planlægning, er det sandsynligt at der skabes sammenhæng til et længere stiforløb. Bevilliget 307.000 kr. fra den kommunale pulje i Favrskov Kommune.

Rammer for fællesskabet

Røgen Borgerforening er ansøger. Samlet sum 375.344 kr.

Røgen Forsamlingshus har utidssvarende isolering og opvarmning. De har afholdt udgifter til energirådgivning. De ønsker at udskifte taget og efterisolere i henhold til nutidig standard. Indgangspartiet/Foyer bringer kold luft ind i hele huset om vinteren, og der bliver etableret en varmepumpe for at fjerne denne kuldebro. Der er planer om en fase 2 med solceller og grøn strøm. Der er mange aktiviteter i forsamlingshuset, og billigere opvarmning er en forudsætning for at huset kan bruges mere spontant, særligt om vinteren.

Projektet er bevilliget 187.344 kr. fra den kommunale LAG pulje i Favrskov Kommune.

Landdistriktsprogram

Lokale aktionsgrupper - kaldet LAG'er - er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene. Hvorvidt Landdistriktsprogrammet forlænges er endnu uvist.

Afgørelsen afventes med spænding, men først skal EU-budgetet falde på plads.

På grund af Brexit, CoVid-19 med videre er EU's budget og beslutning om Landdistriktsprogrammet 2021-2027 forsinket.

Det forventes derfor også, at der først vil ske områdeudpegning og etablering af nye Lokale Aktionsgrupper i 2021. Hvis LAG Randers-Favrskov bliver forlænget med et år, vil der komme nye ansøgningsfrister, måske allerede fra november 2020.

mj

Publiceret 16 July 2020 19:00