Foto: Michael Wulff

Foto: Michael Wulff

Fredet i Favrskov:

Røvere og trolde slog sig ned i de falske bakker i Busbjerg og Hvorslev

I denne sommerserie kan du blive klogere på ni fredede områder i Favrskov Kommune

Natur Gudenådalen omgives på strækningen mellem Langå og Bjerringbro af en række bakker, der rejser sig mellem 50 og 70 meter over dalbunden. Af disse bakker træder den 92 meter høje og lyngklædte bakkeknude kladet Busbjerg smukt og ejendommeligt frem og præsenterer sig flot på sydsiden af den midtjyske ådal.

Busbjerg har kulturhistorisk betydningen. Siden 1946 har Gudenådalens Hjemstavnsforening således afholdt 'Busbjergspillene' i en gryde i lyngbakkerne tæt ved bakketoppen.

Stedet er et yndet udflugtsmål med fine udsigter ud over Gudenåen og i begyndelsen af august er blåbær moden til plukning.

Man kan se til Viborg

Ved Ulstrup to km øst for Busbjerg ligger Hvorslev Bakker med den 74 meter høje Bølmesbakke og den 61 meter høje Møllebakke. Begge disse fredninger er lyngklædte og har birk, eg, fyr og bævreasp.

Landskabet omkring Gudenådalen blev formet under istidens isfremstød fra Sverige. Gudenådalen med tilhørende sidedale blev siden eroderet af store mængder smeltevand fra den vigende isfront, som i den sidste fase af istiden trak sig mod øst.

Geologisk set anses Busbjerg og Hvorslev Bakker for at være 'falske bakker', da skråningerne var brinker langs Istidens smeltevandsflod. Fra Busbjerg kan man i klart vejr se helt til Viborg i nordvest og til Randers mod nordøst.

I Hvorslev Bakker ligger den 74 meter høje Bølmesbakke . Foto: Wulff

I Hvorslev Bakker ligger den 74 meter høje Bølmesbakke . Foto: Wulff

Artsrig hedeflora

Plantelivet på Busbjerg og Hvorslev Bakker er en artsrig hedeflora.

På Busbjerg er de stejle og sandede skråninger bevokset med flader af hedelyng, blåbær og ørnebregne. Her og der trives revling, tyttebær samt birk og eg. Toppen af Busbjerg krones med en gruppe gamle birke. På skråningerne står enkelte lave ege beskyttet mod fåregræsning af tætte brombærkrat. Får er nemlig sat ud med henblik på at bevare den unikke hedeflora.

Hvorslev Bakker fremstår som lyngklædte bakker med spredt bevoksning af almindelig røn, selje-røn, eg, birk og ene.

Bølmesbakke er lyngklædt og har desuden bevoksning af birk, eg, fyr og bævreasp. Foto: Wulff

Bølmesbakke er lyngklædt og har desuden bevoksning af birk, eg, fyr og bævreasp. Foto: Wulff

Røvere og trolde

Busbjerg var i 1700-tallet tilholdssted for røvere. I Jyske Røverhistorier af Sten Steensen Blicher berettes om røverne fra Busbjerg, som fra bakketoppen havde et glimrende udsyn ud over Gudenådalen. Her kunne de forberede angreb især på fragtbåde, der sejlede på Gudenåen.

Desuden huserede en trold i Hvorslev Bakker. Det siger en historie i hvert fald. Den skulle hjave generet mølleren på Hagenstrup Mølle, som ligger i området. Trolden kom om natten og tumlede rundt i møllen. Først da mølleren gav en gøgler med en optrædende bjørn lov til at overnatte i møllen, blev trolden efter et slagsmål med bjørnen skræmt væk. Siden er trolden flyttet til Ålum Bakker ved Fussingø.

Der er adgang til fods i begge fredninger. En afmærket natursti fører fra P-plads med informationstavle samt borde og bænke rundt på Busbjerg og ned til en rasteplads ved Gudenåen.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

FAKTA

9 fredede områder i Favrskov

  • Bjerre skov
  • Busbjerg/HvorslevBakker
  • Lading Sø
  • Elbækgård
  • Byskoven i Hadsten
  • Skader Ådal
  • Træer, Clausholm Slot
  • Nymølle Skov/- Løjstrup skov
  • Lysnet

Publiceret 21 July 2020 11:00