Charlotte Green, medlem af byrådet for Konservative.

Charlotte Green, medlem af byrådet for Konservative.

Politikere er lunkne overfor svømmehals-drøm i Hadsten

Vi spurgte politikerne: Hvad er din holdning til en svømmehal i Hadsten? Skriv gerne din mening i kommentarfeltet.

Af
Kian Johansen

Nils Borring (S):

"Vi har to svømmehaller til ca. 48.000 indbyggere, og det finder jeg acceptabelt. En tredje svømmehal vil uvilkårligt påvirke søgningen til de eksisterende haller negativt. Men jeg forstår godt borgere i Hadsten-området, at de gerne vil have en svømmehal, da der er mange uddannelsesinstitutioner i byen, men så burde man have realiseret det i den tidligere Hadsten Kommune. Vi skal være glade for vores to nuværende svømmehaller, og hvis borgerne bruger dem flittigt, vil de også være i stand til at klare sig godt."

Charlotte Green (K):

"Jeg fik for år tilbage gennemført en forundersøgelse af en svømmehal i Hadsten, fordi jeg mener det bør være et servicetilbud i kommunens største by. Da undersøgelsen kom, lagde et flertal i byrådet den øjeblikkeligt død. Der er dermed ikke interesse eller flertal for projektet politisk. Jeg arbejder gerne for det og synes, det er vigtigere end en række af de andre prestigeprojekter (trinbræt, omfartsvej, designbro), der er gennemført de senere år. Men det afgørende må jo være, om flertallet har skiftet synspunkt."

Anders G. Christensen (V)

"Generelt så er jeg positiv over for muligheden for at etablere en svømmehal i Hadsten. Det vil være et kæmpe aktiv, også i relation til alle de ungdomsuddannelser, der er i byen. Som det også er nævnt i nogle af opslagene på Facebook, så vil det være nødvendigt, at der dannes en forening, der aktivt vil arbejde for en svømmehal, og også vil finde en del af økonomien til at etablere en svømmehal. Der er tidligere lavet beregningen på tre modeller for en svømmehal ved Hadsten Kultur og idrætscenter, og det er også muligt at etablere svømmehallen ved siden af og i tilknytning til centeret. Jeg vil hilse det meget velkommen, hvis der bliver dannet en forening, der aktivt vil arbejde for en svømmehal i Hadsten."

Søren Frandsen (SF)

"En fin drøm. Anlægsbudgettet er i forvejen spændt til buen, så jeg har svært ved at se, at en svømmehal i Hadsten skal prioriteres frem for for de andre mange anlægsprojekter. SF har i flere år stillet forslag omkring sammenhængende cykelstier mellem hovedbyerne - det er nok i den retning, at vi vil kigge, hvis økonomien er til det."

Niels Kallehave (DF):

"jeg har meget stor respekt og sympati for initiativer omkring en svømmehal i Hadsten og støtter gerne op om tanken, men realiteterne lader sig ikke fornægte. Samfundet står over for ukendte udgifter, knap er vi fri af recessionen, før vi fik Covid19 pandemien med en ukendt kæmperegning. Samfundet skal så at sige have flere muskler, være federe og klædt bedre på og med udsigt til en mere stabil fremtid. Da Danmark kom ud af følgevirkningerne af verdenskrigen og det nye velfærdssamfund tegnede sig, opstod tanken om en svømmehal. Der var i flere år tanker om en oppustelig boble, etableret over det bestående friluftsbad, et tiltag Hinnerup nød godt af i flere år. Spørgsmålet om et svømmebad i Hadsten er ingenlunde ny, emnet popper op ca. hver tiende år og altid med udsigten til et kommunalvalg. Det gamle friluftsbad i Hadsten, i øvrigt etableret som nødhjælps arbejde i mellemkrigsårene, var efter datidens forhold et meget stort og langt bad, et af de største i Danmark. En svømmehal var tættest på, lige før oliekrisen satte ind, planerne var meget langt fremme indtil slagteriet 3. januar bebudede en lukning. Det var et meget hård slag for en forholdsvis lille Hadsten kommune. Mange medarbejdere, mange gange ægtepar stod pludselig uden arbejde, slagteriet var en arbejdsplads hvor der blev tjent gode penge, med et slag blev det kommunale skattegrundlaget reduceret, og planen skrinlagt igen. Sidst emnet var oppe og vende, da Favrskov ekstraordinært fik mulighed for at bygge tre nye idrætshaller i kommunen. Dengang konkluderede et uvildigt byggefirma, at en svømmehal ville blive betydeligt dyrere end en idrætshal. Hertil skal indregnes meget store driftudgifter til opvarmning og vandrensning. Men en stor anstødssten var kundeunderlaget fordi en nyanlagt svømmebad så at sige ville ”stjæle” kunder fra andre svømmebade og idrætsanlæg i Favrskov."

Publiceret 31 July 2020 09:15