Michael Jensen, direktør hos Colea Consult. Pressefoto

Michael Jensen, direktør hos Colea Consult. Pressefoto

Ledelsesklumme:

Lidt om rutiner og vaner

Denne uges ledelsesklumme skrevet af Michael Jensen, der er direktør i Colea Consult

Af
Michael Jensen, Hadsten

Direktør Colea Consult

klumme Jeg har i et tidligere nyhedsbrev fortalt neden stående historie, men mener den er så vigtig, at den fortjener en gentagelse:

En gruppe amerikanske forskere gennemførte for nogle år siden et forsøg, hvor de satte fem aber ind i samme bur. Midt i buret placerede de en smal stige hvorfra kun en af aberne ad gangen ville kunne nå en klase bananer, der hængte i en snor fra loftet.

Først lod forskerne aberne hente bananerne uden nogen form for påvirkning, men efter noget tid begyndte de metodisk, at spule de fire aber på gulvet med koldt vand i samme øjeblik den femte gik op på stigen—aber hader for øvrigt koldt vand!

Efter kort tid angreb de øvrige aber den ene, der måtte forsøge at hente bananerne, for at undgå den kolde skylle, og snart turde ingen af aberne forsøge at nå bananerne, også selvom forskerne nu holdt op med at bruge vand.

Forskerne udskiftede nu en af aberne med en udefra. Denne forsøgte selvfølgelig straks at hente bananerne og blev – ligeså selvfølgeligt - overfaldet i samme øjeblik den rørte stigen. Den nye abe lærte hurtigt, at stigen var forbudt område.

Forskerne udskiftede nu med en uges mellemrum alle aberne, en efter en, ind til ingen af de oprindelige fem aber var tilbage. I stedet var der fem aber som vidste, at de hellere måtte holde sig fra stigen, og at hvis en af dem forsøgte, skulle den have nogle bank. Men aberne kendte ikke baggrunden—ingen af dem var nemlig på noget tidspunkt blevet udsat for det kolde vand..

Siger dette forsøg noget, som vi kan bruge i organisationer?

Ja!: Meget af den adfærd vi oplever og udfører i organisationer er baseret på overleveret kultur og indgroede vaner og rutiner, som vi ureflekteret udlever, uden at sætte spørgsmål ved, om adfærden er hensigtsmæssig eller ej. Derfor er den en god idé, at vi ind imellem udfordrer egne og hinanden, e så vi ikke bliver hængende i forældede handlemønstre.

Publiceret 04 August 2020 06:00