Overskæringen her på Bidstrupvej skal sløjfes, og i stedet bygges der en bro over banen. Foto: Kian Johansen

Overskæringen her på Bidstrupvej skal sløjfes, og i stedet bygges der en bro over banen. Foto: Kian Johansen

Anlæg af jernbanebroer er udskudt i Favrskov

Broarbejderne i Laurbjerg, Lerbjerg og Haarvad er udskudt et halvt års tid til 2021

Af
Kian Johansen

Elektrificering På grund af omprioriteringer i udførelsen af kommende projekter går Banedanmark i jorden med broarbejderne i Laurbjerg, Lerbjerg og Haarvad og sporarbejderne på strækningen Aarhus-Langå ét år senere end planlagt. Det nye opstartstidspunkt er planlagt til at ligge i foråret 2021, fortæller Banedanmark.

Alt tyder til gengæld på, at hævningen af broen på Skanderborgvej i Hadsten, stadig vil foregå fra 2022.

Pæle rammet ned

I starten foråret 2020 blev der nedrammet ca. 30 betonpæle ved Bidstrupvej og Lyngåvej.

Det var prøveramninger, der skulle afdække jordforholdene.

Betonpæle blev tidligere på året nedrammet på området ved ved Bidstrupvej, for at afdække jordbundsforholdene. Nu er broprojektet udskudt til foråret 2021. Foto: Kian Johansen

Betonpæle blev tidligere på året nedrammet på området ved ved Bidstrupvej, for at afdække jordbundsforholdene. Nu er broprojektet udskudt til foråret 2021. Foto: Kian Johansen

Siden maj og frem til oktober nedgraves der nye fiberkabler ned uden for selve sporet på banestrækningen mellem Langå og Aarhus.

I anden etape anlægges så tre nye vejbærende broer i Favrskov Kommune. Broerne skal erstatte de nuværende overkørsler på Haarvadbro, Lerbjergvej og Bidstrupvej.

Overkørslerne skal nedlægges på grund af hastighedsopgraderingen af strækningen. Arbejdet med anlæg af de nye broer går nu efter den nye plan i gang i foråret 2021 og strækker sig frem til sommeren 2022, hvor overkørslerne lukkes.

I den sidste etape, som også har størst indvirkning på togtrafikken i anlægsperioden, udskiftes skinner, sveller og ballast på den i alt ca. 45 kilometer lange strækning mellem Aarhus og Langå. Arbejderne er planlagt til at starte i påsken 2022 og afsluttes i efteråret 2022.

Broplan i Favrskov

  • Haarvadbro. Ny bro erstatter nuværende overkørsel. 2021.
  • Kollerup Gods/Kollerupvej. Ny bro samme sted 2021.
  • Skanderborgvej, Hadsten. Brohævning 2022.
  • Lerbjergvej. Ny bro erstatter nuværende overkørsel. 2021.
  • Ved Hadstenvej 8, mellem Lerbjerg og Laurbjerg. Ny bro samme sted 2021.
  • Bidstrupvej ved Laurbjerg. Ny bro erstatter nuværende overkørsel. 2021.
  • Hammelvej i Laurbjerg. Sporsænkning 2021.

Kilde: Bane.dk

Publiceret 06 August 2020 11:00